ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA co to znaczy
Słownik ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA. Co znaczy oddziaływania międzycząsteczkowe powiązane z.

Czy przydatne?

Definicja ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA

Co to znaczy oddziaływania van der waalsa: zwane odmiennie oddziaływaniami bliskiego zasięgu; oddziaływania międzycząsteczkowe powiązane z istnieniem trwałych momentów dipolowych cząsteczek (w dokładniejszym przybliżeniu również kwadrupolowych), jak i z polaryzowalnością tych cząsteczek (a więc ich podatnością na indukowanie nierównomiernego rozkładu ładunków). O.v.d.W., zachodzące między obojętnymi elektrycznie cząsteczkami, są oddziaływaniami elektrostatycznymi (kulombowskimi), na które składają się: 1) wzajemne przyciąganie trwałych dipoli cząsteczkowych; 2) wzajemne przyciąganie pomiędzy trwałymi dipolami cząsteczek polarnych i dipolami indukowanymi poprzez nie w cząsteczkach otaczających (polarnych albo niepolarnych); 3) wzajemne przyciąganie między dowolnymi cząsteczkami i atomami, zwane oddziaływaniem dyspersyjnym. Wpływ dyspersyjne (odpowiedzialne między innymi za to, iż nawet takie gazy, jak hel czy neon nie odpowiadają opisowi gazu doskonałego) wynikają z tego, iż wskutek ruchu elektronów rozkład gęstości elektronowej w cząsteczkach i atomach ulega okresowym zmianom. Dlatego nawet w cząsteczkach, gdzie rozkład ten po uśrednieniu w okresie jest zupełnie symetryczny, wytwarzają się chwilowe asymetrie rozkładu ładunku, a poprzez to powstają małe momenty dipolowe o zmiennej orientacji. Momenty te indukują następne chwilowe momenty dipolowe, oddziałując na powłoki elektronowe sąsiednich cząsteczek albo atomów, a pomiędzy tymi dipolami powstają siły przyciągania. Zobacz także energia oddziaływań międzycząsteczkowych

Czym jest ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA znaczenie w Definicje chemia O .