Słownik ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA co to znaczy.
Słownik ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA. Co znaczy oddziaływania międzycząsteczkowe powiązane z.

Czy przydatne?

Definicja ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA

Co to znaczy oddziaływania van der waalsa: zwane odmiennie oddziaływaniami bliskiego zasięgu; oddziaływania międzycząsteczkowe powiązane z istnieniem trwałych momentów dipolowych cząsteczek (w dokładniejszym przybliżeniu również kwadrupolowych), jak i z polaryzowalnością tych cząsteczek (a więc ich podatnością na indukowanie nierównomiernego rozkładu ładunków). O.v.d.W., zachodzące między obojętnymi elektrycznie cząsteczkami, są oddziaływaniami elektrostatycznymi (kulombowskimi), na które składają się: 1) wzajemne przyciąganie trwałych dipoli cząsteczkowych; 2) wzajemne przyciąganie pomiędzy trwałymi dipolami cząsteczek polarnych i dipolami indukowanymi poprzez nie w cząsteczkach otaczających (polarnych albo niepolarnych); 3) wzajemne przyciąganie między dowolnymi cząsteczkami i atomami, zwane oddziaływaniem dyspersyjnym. Wpływ dyspersyjne (odpowiedzialne między innymi za to, iż nawet takie gazy, jak hel czy neon nie odpowiadają opisowi gazu doskonałego) wynikają z tego, iż wskutek ruchu elektronów rozkład gęstości elektronowej w cząsteczkach i atomach ulega okresowym zmianom. Dlatego nawet w cząsteczkach, gdzie rozkład ten po uśrednieniu w okresie jest zupełnie symetryczny, wytwarzają się chwilowe asymetrie rozkładu ładunku, a poprzez to powstają małe momenty dipolowe o zmiennej orientacji. Momenty te indukują następne chwilowe momenty dipolowe, oddziałując na powłoki elektronowe sąsiednich cząsteczek albo atomów, a pomiędzy tymi dipolami powstają siły przyciągania. Zobacz także energia oddziaływań międzycząsteczkowych

Definicja OLIWA:
Co to jest roślinny (t.k. ~0 °C) o żółtej barwie i delikatnym smaku, wytłaczany z miąższu owoców drzew roślinnych, znany od starożytności, użytkowany w celach spożywczych, a również w kosmetyce i lecznictwie. 2 oddziaływania van der waalsa.
Definicja OGNIWA PALIWOWE:
Co to jest energia powstająca w trakcie spalania ulega bezpośredniej przemianie w energię elektryczną. Spalanie dzieje się na elektrodach wykonanych z materiałów spełniających jednocześnie rolę katalizatorów oddziaływania van der waalsa.
Definicja ORANŻ METYLOWY:
Co to jest barwnik syntetyczny, żółty proszek, rozp. w wodzie, użytkowany jako ↑ parametr kwasowo zasadowy oddziaływania van der waalsa.
Definicja OŚ SYMETRII:
Co to jest ↑ przedmioty symetrii oddziaływania van der waalsa.

Czym jest ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: