Słownik OGNIWA co to znaczy.
Słownik OGNIWA. Co znaczy galwaniczne, układy, gdzie energia reakcji chem. jest zamieniana na.

Czy przydatne?

Definicja OGNIWA

Co to znaczy ogniwa: ogniwa elektrochem., akumulatory elektryczne, akumulatory galwaniczne, układy, gdzie energia reakcji chem. jest zamieniana na energię elektryczną. O. złożona jest z dwóch ↑ półogniw, elektrod zanurzonych w układach redoks, połączonych przewodnikiem. Z o. elektrochem. budowane są baterie i akumulatory będące przenośnymi źródłami prądu stałego. Do najpopularniejszych o. należą: ↑ ogniwo Daniella, ↑ ogniwo Leclanchego, ↑ ogniwo Volty, ↑ ogniwo Westona. O. elektrochem. podzielone są na następujące rodzaje: o. tworzenia (chemiczne), gdzie w trakcie wytwarzania prądu zachodzi reakcja powstawania związku chemicznego; o. stężeniowe, zbudowane z jednakowych półogniw, różniących się tylko stężeniem elektrolitu; o. amalgamatowe, gdzie elektrody zbudowane są z dwóch różnych ↑ amalgamatów

Definicja OKSOL:
Co to jest systematyczna nazwa ↑ furanu ogniwa.
Definicja OPALESCENCJA:
Co to jest wywołane rozpraszaniem światła na cząsteczkach koloidalnych. Układ koloidalny jest przezroczysty w świetle przechodzącym i mieni się różnorodnymi barwami, z kolei przy oświetleniu bocznym jest mętny ogniwa.
Definicja OLEJ NAPĘDOWY:
Co to jest węglowodorów, gł. ↑ alkanów, zawierających w cząsteczce 14-20 atomów węgla, otrzymywany w trakcie destylacji ropy naftowej (frakcja 230-360°C) albo w rezultacie uwodorniania węgla. O.n., popularnie ogniwa.
Definicja OPAL:
Co to jest minerał, SiO2ˇnH2O (zawartość H2O do 20%), kamień półszlachetny; bezb., biały albo różnobarwny, wykazuje zdarzenie ↑ opalescencji ogniwa.

Czym jest OGNIWA znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: