Słownik OGNIWO LECLANCHEGO co to znaczy.
Słownik OGNIWO LECLANCHEGO. Co znaczy zanurzonej w stężonym roztworze NH4Cl i elektrody węglowej.

Czy przydatne?

Definicja OGNIWO LECLANCHEGO

Co to znaczy ogniwo leclanchego: ogniwo nieodwracalne, zbudowane z elektrody cynkowej zanurzonej w stężonym roztworze NH4Cl i elektrody węglowej (grafit) zanurzonej w porowatej przegrodzie, wypełnionej mieszaniną ↑ węgla aktywnego, MnO2 (braunsztyn) i roztworu NH4Cl (salmiak). Cynk stanowi elektrodę ujemną ogniwa, zgodnie ze schematem: Zn |NH4Cl |MnO2|C. Na elektrodzie cynkowej biegnie mechanizm: Zn - 2e- Zn2+. Na elektrodzie węglowej powstaje amoniak i wodór: 2NH4+ + 2e- 2NH3 + H2. Polaryzacji elektrody, poprzez wydzielający się na niej wodór, zapobiega otaczający ją dwutlenek manganu MnO2, który utlenia wodór tworząc wodę: 2MnO2 + H2 Mn2O3 + H2O. Powstający amoniak tworzy z jonami cynku jony kompleksowe: Zn2+ + 4NH3 [Zn(NH3)4]2+. Tak zwany suche ogniwo Leclanchego to cynkowy cylindryczny pojemnik, zawierający żel krzemionkowy nasycony roztworem NH4Cl, gdzie znajduje się pałeczka węglowa. Napięcie ogniwa Leclanchego wynosi około 1,5 V - dlatego bateryjka płaska złożona z trzech szeregowo połączonych ogniw ma napięcie 4,5 V. W ogniwie Leclanchego mechanizmy elektrolityczne biegną z wyjątkiem tego czy obwód zewnętrzny jest otwarty, czy zamknięty (ogniwo tj. ogniwem nieodwracalnym)

Definicja ORTO:
Co to jest określający wzajemnie położenie 1,2-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie o-). Położenie 1,2-znaczy, iż podstawniki znajdują się przy sąsiednich atomach węgla w pierścieniu. Na przykład ogniwo leclanchego.
Definicja ORBITAL MOLEKULARNY NIEWIĄŻĄCY:
Co to jest ↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii równej energii odpowiedniego orbitalu atomowego. O.m.n. ma regularnie charakter orbitalu atomowego, jednego z atomów wchodzących w skład cząsteczki ogniwo leclanchego.
Definicja OLIWA:
Co to jest roślinny (t.k. ~0 °C) o żółtej barwie i delikatnym smaku, wytłaczany z miąższu owoców drzew roślinnych, znany od starożytności, użytkowany w celach spożywczych, a również w kosmetyce i lecznictwie. 2 ogniwo leclanchego.
Definicja OLIGOMERY:
Co to jest cząsteczkowej rzędu od kilkuset do kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru. Mają swoiste właściwości fizykochem.; nieznaczna zawartość o. w polimerze ułatwia obróbkę ogniwo leclanchego.

Czym jest OGNIWO LECLANCHEGO znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: