Słownik OKRES PÓŁTRWANIA co to znaczy.
Słownik OKRES PÓŁTRWANIA. Co znaczy trwania), τ1/2 - czas, po którym, w rezultacie przemiany.

Czy przydatne?

Definicja OKRES PÓŁTRWANIA

Co to znaczy okres półtrwania: moment połowicznego zaniku (trwania), półokres zaniku (trwania), τ1/2 - czas, po którym, w rezultacie przemiany promieniotwórczej, pozostanie połowa początkowej liczby jąder atomowych (trwanie); czas, gdzie połowa początkowej ilości jąder atomowych ulegnie przemianie promieniotwórczej (zanik); czas, po którym aktywność substancji promieniotwórczej zmniejszy się do połowy początkowej wartości. O.p. jest właściwością danego nuklidu i wynosi od 1021 lat do

Definicja OSŁONA DIATERMICZNA:
Co to jest osłona układu mająca właściwości doskonałego przewodnika cieplnego. Wykorzystanie o.d. zapewnia najlepszą wymianę energii na sposób ciepła z otoczeniem (utrzymanie równowagi termicznej z otoczeniem okres półtrwania.
Definicja OGNIWA:
Co to jest akumulatory elektryczne, akumulatory galwaniczne, układy, gdzie energia reakcji chem. jest zamieniana na energię elektryczną. O. złożona jest z dwóch ↑ półogniw, elektrod zanurzonych w układach okres półtrwania.
Definicja ORBITAL MOLEKULARNY ANTYWIĄŻĄCY:
Co to jest ↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii większej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został on utworzony. Obsadzenie tego orbitalu poprzez elektrony minimalizuje ↑ rząd okres półtrwania.
Definicja OSTWALD WILHELM FRIEDRICH:
Co to jest niem., prof. Uniwersytetu w Lipsku. W 1887 r. utworzył pierwszą w dziejach katedrę chemii fizycznej. Prowadził badania nad katalizą (podał jej definicję), równowagami chemicznymi, szybkością reakcji okres półtrwania.

Czym jest OKRES PÓŁTRWANIA znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: