Słownik OKTAEDR co to znaczy.
Słownik OKTAEDR. Co znaczy cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 6 (wszystkie wierzchołki.

Czy przydatne?

Definicja OKTAEDR

Co to znaczy oktaedr: ośmiościan foremny, jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 6 (wszystkie wierzchołki jednakowe!) i stanie ↑hybrydyzacji sp3d2 albo d2sp3. Kształt o. mają między innymi cząsteczka heksafluorku siarki SF6 i jony (orto)jodanowy(VII) , heksaakwaniklu(II) [Ni(H2O)6]2+ itp

Definicja ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA:
Co to jest oddziaływaniami bliskiego zasięgu; oddziaływania międzycząsteczkowe powiązane z istnieniem trwałych momentów dipolowych cząsteczek (w dokładniejszym przybliżeniu również kwadrupolowych), jak i z oktaedr.
Definicja ORBITALNA LICZBA KWANTOWA:
Co to jest kwantowa - liczba całkowita kwantująca wartość orbitalnego momentu pędu elektronu w atomie. Przyjmuje wartości z przedziału 0 ≤ l ≤ n-1, (n - ↑ kluczowa liczba kwantowa). Stany kwantowe opisane tymi oktaedr.
Definicja ORBITAL MOLEKULARNY WIĄŻĄCY:
Co to jest ↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii mniejszej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został on utworzony. Obsadzenie tego orbitalu poprzez elektrony powiększa ↑ rząd oktaedr.
Definicja ODCZYNNIK NESSLERA:
Co to jest tetrajodortęcianu(II) potasu K2[HgI4] i wodorotlenku potasu, użytkowany do wykrywania amoniaku i jonu amonowego; stworzenie czerwonego osadu albo żółtego zabarwienia (w roztworach bardzo oktaedr.

Czym jest OKTAEDR znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: