Słownik OLEJE OPAŁOWE co to znaczy.
Słownik OLEJE OPAŁOWE. Co znaczy pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej) albo.

Czy przydatne?

Definicja OLEJE OPAŁOWE

Co to znaczy oleje opałowe: ↑ oleje ciężkie, pozyskiwane w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej) albo pozostałości ↑ krakingu; użytkowane jako materiał opałowy w piecach przemysłowych i w kotłach na statkach

Definicja OBSZAR ORBITALNY:
Co to jest wokół ↑ jądra atomowego, poza którym gęstość ładunku danego elektronu jest zaniedbywalnie mała (mniejsza od przyjętej wartości granicznej); z kolei w obrębie tego obszaru ↑ gęstość elektronowa jest oleje opałowe.
Definicja OGNIWA PALIWOWE:
Co to jest energia powstająca w trakcie spalania ulega bezpośredniej przemianie w energię elektryczną. Spalanie dzieje się na elektrodach wykonanych z materiałów spełniających jednocześnie rolę katalizatorów oleje opałowe.
Definicja OPAL:
Co to jest minerał, SiO2ˇnH2O (zawartość H2O do 20%), kamień półszlachetny; bezb., biały albo różnobarwny, wykazuje zdarzenie ↑ opalescencji oleje opałowe.
Definicja ODCZYNNIK CZUGAJEWA:
Co to jest 1% roztwór ↑ dimetyloglioksymu, użytkowany do wykrywania jonów niklu (Ni2+) - różowoczerwony osad i palladu (Pd2+) - żółty osad oleje opałowe.

Czym jest OLEJE OPAŁOWE znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: