Słownik OLIGOMERY co to znaczy.
Słownik OLIGOMERY. Co znaczy kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru.

Czy przydatne?

Definicja OLIGOMERY

Co to znaczy oligomery: substancje o masie cząsteczkowej rzędu od kilkuset do kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru. Mają swoiste właściwości fizykochem.; nieznaczna zawartość o. w polimerze ułatwia obróbkę tworzywa. Do o. należą m.in ↑ żywice fenolowe, epoksydowe, aminowe (przed utwardzeniem)

Definicja ODWODORNIENIE:
Co to jest ↑ dehydrogenacja oligomery.
Definicja OKTET ELEKTRONOWY:
Co to jest elektronów na zewnętrznej powłoce atomu odznaczająca się wysoką trwałością energetyczną. Atomy, które posiadają mniej niż 4 elektrony na zewnętrznej powłoce wykazują tendencję do ich oddawania, zaś oligomery.
Definicja OGNIWO WESTONA:
Co to jest jako wzorcowe, zbudowane w sposób następujący: Hg, Cd (12% mas.)(nasycony roztwór wodny)|Hg2SO4, Hg. Prawym półogniwem jest tutaj ogniwo drugiego rodzaju SO42-|Hg2SO4, Hg, a lewym półogniwo kadmowe z oligomery.
Definicja OSM:
Co to jest Osmium), pierwiastek chem., metal, Z = 76, m.at. 190.27u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty poprzez S. Tennanta w 1803 r. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym, w stopie z irydem i w minerałach platyny oligomery.

Czym jest OLIGOMERY znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: