Słownik OLIGOMERY co to znaczy.
Słownik OLIGOMERY. Co znaczy kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru.

Czy przydatne?

Definicja OLIGOMERY

Co to znaczy oligomery: substancje o masie cząsteczkowej rzędu od kilkuset do kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru. Mają swoiste właściwości fizykochem.; nieznaczna zawartość o. w polimerze ułatwia obróbkę tworzywa. Do o. należą m.in ↑ żywice fenolowe, epoksydowe, aminowe (przed utwardzeniem)

Definicja OLSZEWSKI KAROL:
Co to jest 1846-1915) pol. chemik i fizyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z Z. Wróblewskim) skroplił powietrze w 1883 r oligomery.
Definicja OSTWALD WILHELM FRIEDRICH:
Co to jest niem., prof. Uniwersytetu w Lipsku. W 1887 r. utworzył pierwszą w dziejach katedrę chemii fizycznej. Prowadził badania nad katalizą (podał jej definicję), równowagami chemicznymi, szybkością reakcji oligomery.
Definicja OBJĘTOŚĆ MOLOWA:
Co to jest jaką zajmuje 1 mol dowolnej substancji w określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa danej substancji, d - gęstość substancji w danej temp. Przeważnie gęstość substancji ustala się oligomery.
Definicja OCTANY:
Co to jest octowego CH3COOH, gdzie kation wodoru ekipy karboksylowej COOH został zastąpiony kationem metalu, na przykład CH3COONa - octan sodu, (CH3COO)2Mg - octan magnezu i tym podobne; b) estry kwasu octowego oligomery.

Czym jest OLIGOMERY znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: