Słownik OPALESCENCJA co to znaczy.
Słownik OPALESCENCJA. Co znaczy cząsteczkach koloidalnych. Układ koloidalny jest przezroczysty w.

Czy przydatne?

Definicja OPALESCENCJA

Co to znaczy opalescencja: zdarzenie optyczne wywołane rozpraszaniem światła na cząsteczkach koloidalnych. Układ koloidalny jest przezroczysty w świetle przechodzącym i mieni się różnorodnymi barwami, z kolei przy oświetleniu bocznym jest mętny. Zdarzenie występujące na przykład w ↑ opalach i rozcieńczonym mleku

Definicja OCHRONA PRZED KOROZJĄ:
Co to jest mających na celu ochronę elementów wykonanych z metali i ich stopów przed niszczącym działaniem czynników środowiskowych. Należą tu: pokrywanie powierzchni warstwą ochronną (powierzchnię elementów opalescencja.
Definicja OLIGOMERY:
Co to jest cząsteczkowej rzędu od kilkuset do kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru. Mają swoiste właściwości fizykochem.; nieznaczna zawartość o. w polimerze ułatwia obróbkę opalescencja.
Definicja OLEJE CIĘŻKIE:
Co to jest w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 310÷380°C. Użytkowane do otrzymywania benzyny w procesie ↑ krakingu i ↑ hydrogenacji i jako materiał opalescencja.
Definicja OSTWALD WILHELM FRIEDRICH:
Co to jest niem., prof. Uniwersytetu w Lipsku. W 1887 r. utworzył pierwszą w dziejach katedrę chemii fizycznej. Prowadził badania nad katalizą (podał jej definicję), równowagami chemicznymi, szybkością reakcji opalescencja.

Czym jest OPALESCENCJA znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: