Słownik OSM co to znaczy.
Słownik OSM. Co znaczy 76, m.at. 190.27u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty poprzez S. Tennanta w 1803 r.

Czy przydatne?

Definicja OSM

Co to znaczy osm: znak Os, (z łaciny Osmium), pierwiastek chem., metal, Z = 76, m.at. 190.27u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty poprzez S. Tennanta w 1803 r. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym, w stopie z irydem i w minerałach platyny; zawartość w skorupie ziemskiej: 5·10-6% mas. O. jest szaroniebieski z połyskiem, bardzo twardy, kruchy, daje się rozdrobnić na proszek; t.t. 3045°C, t.w. 5027°C, gęstość 22,5g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów o. 5d66s2; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -II do VIII, niezależnie od -I; najtrwalsze: IV i VIII. Pierwiastek niewiele czynny chem. Reaguje z tlenem w temp. pokojowej dając lotny OsO4, o nieprzyjemnym zapachu, w podwyższonej temp. i w stanie sproszkowanym reaguje z fluorem (daje OsF6), chlorem (daje OsCl4), siarką i selenem (powstają OsS2 i OsSe2); w reakcji z tlenem tworzy OsO4 i OsO2. Osm roztwarza się w stężonym kwasie azotowym(V) i na gorąco w stężonym kwasie siarkowym(VI) ; stapiany z wodorotlenkami litowców w obecności utleniaczy przechodzi w osmiany(VI) OsO42-. Osm pochłania tlen, azot i wodór. Związki Os(VIII) są utleniaczami. Tworzy tlenki: OsO2 i OsO4; związki te mają właściwości kwasowe. Użytkowany w formie czystej albo stopów do budowy instrumentów pomiarowych (na przykład do wytwarzania igieł kompasów) i włókien lamp elektronowych; sproszkowany jest katalizatorem reakcji uwodornienia. Związki osmu znalazły wykorzystanie w daktyloskopii do wykrywania odcisków palców. Metaliczny osm otrzymuje się w trakcie elektrolitycznego otrzymywania miedzi i niklu. Związki osmu OsO4, OsF6 i OsF4 są silnie trujące; gromadzi się w organizmie i uszkadza nerki, wątrobę, szpik kostny

Definicja OLEJE SMAROWE:
Co to jest ciekłe, stosowane do eliminowania albo ograniczania tarcia w pracy urządzeń mechanicznych (por. smar). Naturalne o.s. otrzymuje się w rezultacie destylacji ropy naftowej, stanowią one mieszaniny ↑ osm.
Definicja OKSYTOCYNA:
Co to jest peptydów, produkowany poprzez przysadkę mózgową. Związek cykliczny, składający się z ośmiu aminokwasów. W poezji bywa określany jako hormon szczęścia , gdyż szczególnie intensywnie jest wydzielany do osm.
Definicja OLEJE:
Co to jest topliwe ciała stałe, nierozp. w wodzie. Oleje dzieli się na roślinne i mineralne. O. roślinne to mieszaniny ↑ estrów gliceryny i wyższych kwasów karboksylowych, o. mineralne to mieszaniny osm.
Definicja ODCZYNNIK:
Co to jest każdy pierwiastek i związek chem. (z wyjątkiem postaci), który może być użyty do przeprowadzenia określonej reakcji osm.

Czym jest OSM znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: