Słownik OZONKI co to znaczy.
Słownik OZONKI. Co znaczy Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba powstałe w reakcji danego metalu z ozonem.

Czy przydatne?

Definicja OZONKI

Co to znaczy ozonki: 1) barwne (przeważnie czerwone albo pomarańczowe) związki Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba powstałe w reakcji danego metalu z ozonem. Ozonki są związkami jonowymi, zawierającymi anion O3- o budowie kątowej; rozkładają się pod działaniem wody z wydzieleniem tlenu, na przykład 4KO3 + 2H2O 4KOH + 5O2; 2) produkty reakcji ozonu ze związkami organicznymi, gł. zawierającymi wiązanie podwójne (↑ ozonoliza); silnie wybuchowe, lepkie ciecze albo szkliste masy, które bez wydzielania przerabia się na inne związki poprzez utlenianie, redukcję, hydrolizę itp

Definicja OCTANY:
Co to jest octowego CH3COOH, gdzie kation wodoru ekipy karboksylowej COOH został zastąpiony kationem metalu, na przykład CH3COONa - octan sodu, (CH3COO)2Mg - octan magnezu i tym podobne; b) estry kwasu octowego ozonki.
Definicja OLIGOMERY:
Co to jest cząsteczkowej rzędu od kilkuset do kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru. Mają swoiste właściwości fizykochem.; nieznaczna zawartość o. w polimerze ułatwia obróbkę ozonki.
Definicja OŁÓW:
Co to jest Plumbum), pierwiastek chem., metal, Z = 82, m.at. 207,2u, ekipa ↑ węglowców. Znany w starożytnym Babilonie i Egipcie. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: galenit, cerusyt, krokoit ozonki.
Definicja OSAD:
Co to jest znajdująca się na dnie naczynia (na przykład zlewki, kolby), która może być odsączona dzięki sączka z bibuły umieszczonego w szklanym lejku. O. powstaje w trakcie reakcji strącania, w okresie ozonki.

Czym jest OZONKI znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: