OZONKI co to znaczy
Słownik OZONKI. Co znaczy Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba powstałe w reakcji danego metalu z ozonem.

Czy przydatne?

Definicja OZONKI

Co to znaczy ozonki: 1) barwne (przeważnie czerwone albo pomarańczowe) związki Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba powstałe w reakcji danego metalu z ozonem. Ozonki są związkami jonowymi, zawierającymi anion O3- o budowie kątowej; rozkładają się pod działaniem wody z wydzieleniem tlenu, na przykład 4KO3 + 2H2O 4KOH + 5O2; 2) produkty reakcji ozonu ze związkami organicznymi, gł. zawierającymi wiązanie podwójne (↑ ozonoliza); silnie wybuchowe, lepkie ciecze albo szkliste masy, które bez wydzielania przerabia się na inne związki poprzez utlenianie, redukcję, hydrolizę itp

Czym jest OZONKI znaczenie w Definicje chemia O .