Słownik PALNIK GAZOWY co to znaczy.
Słownik PALNIK GAZOWY. Co znaczy metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również.

Czy przydatne?

Definicja PALNIK GAZOWY

Co to znaczy palnik gazowy: urządzenie wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego) w celu uzyskania ciepła. W laboratorium wykorzystuje się różne typy palników: Bunsena, Mékera, Teclu; dających w zależności od konstrukcji różne typy płomienia. Najprostszą konstrukcję ma palnik Bunsena, zbudowany z rurki z otworem umożliwiającym mieszanie gazu z powietrzem - mieszankę tę zapala się u końca rurki

Definicja POLIURETANY, PUR:
Co to jest NH-CO-]n, ekipa tworzyw sztucznych charakteryzujących się obecnością ekipy uretanowej (-O-CO-NH-), pozyskiwanych poprzez poliaddycję dioli (alkoholi dihydroksylowych) (HO-R1-OH) i diizocyjanianów palnik gazowy.
Definicja PRAWO BOYLE´A-MARIOTTE´A:
Co to jest iloczyn ciśnienia p i objętości V posiada stałą wartość: p·V = const = nRT (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izotermicznych: p1V1 = p2V2 (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do palnik gazowy.
Definicja POWŁOKA ELEKTRONOWA:
Co to jest atomowych o tej samej gł. liczbie kwantowej n. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w powłoce wynosi 2n2. Powłoka zawiera n2 orbitali i n podpowłok. Powłoka bywa także utożsamiana z palnik gazowy.
Definicja PIERWIASTKI ŚLADOWE:
Co to jest ↑ pierwiastki biogenne palnik gazowy.

Czym jest PALNIK GAZOWY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: