Słownik PAPIER co to znaczy.
Słownik PAPIER. Co znaczy przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna.

Czy przydatne?

Definicja PAPIER

Co to znaczy papier: wytwór otrzymywany w procesie ↑ spilśniania i dalszej przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna), mineralnego albo zwierzęcego. Istnieje kilka sposobów klasyfikowania papieru, z racji na: 1) użyty surowiec (ścier drzewny) - bezdrzewny i drzewny; 2) ilościowy skład surowców (na przykład 100% makulaturowy); 3) gramaturę (masę 1m2 papieru) - bibuła (najmniejsza gramatura), papier, karton, tektura (największa gramatura); 4) sposób wykończenia - na przykład gładki, marszczony, kredowy, do pisania, do ksero. Surowcami do produkcji papieru są: masa celulozowa, pozyskiwana w trakcie chemicznej obróbki drewna, ścier drzewny, powstający w trakcie mechanicznej obróbki drewna, makulatura, masa szmaciana i masa słomowa. Do adekwatnie spreparowanej masy dodaje się wypełniacze, klej i barwniki, a otrzymaną masę formuje się we wstęgę i wykańcza powierzchnię. Właściwości papieru zależą od gatunku i rodzaju surowców. Użytkowany w przemyśle drukarskim, do wyrobu materiałów piśmiennych i opakowań

Definicja PRAWO LAVOSIERA-LAPLACE´A:
Co to jest związku chem. jest równe ciepłu reakcji tworzenia jednego mola tego związku z czystych pierwiastków w temp. 25 °C pod ciśnieniem 1013,25 hPa. Mało związków chem. da się dostać bezpośrednio z papier.
Definicja PROTON:
Co to jest dodatnim elementarnym ładunku elektrycznym równym 1,6022·10-19C i masie 1,0073u. P. są składnikami jąder atomowych pierwiastków chem. P. stanowi jądro ↑ protu. Poza jądrem atomu występuje przeważnie papier.
Definicja PARA:
Co to jest określający wzajemnie położenie 1,4-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie p-). Położenie 1,4-znaczy, iż podstawniki znajdują się przy atomach węgla położonych w pierścieniu naprzeciwko papier.
Definicja PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE:
Co to jest wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne - na przykład ↑ promienie β papier.

Czym jest PAPIER znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: