Słownik PARAMAGNETYK co to znaczy.
Słownik PARAMAGNETYK. Co znaczy występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki.

Czy przydatne?

Definicja PARAMAGNETYK

Co to znaczy paramagnetyk: 1) Związek, przeważnie barwny, w którego cząsteczce występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki azotu), który ma jeden niesparowany elektron, jest brunatnoczerwony, wykazuje jednak skłonność do dimeryzacji i przechodzi w bezb., diamagnetyczny N2O4 - wiązanie w dimerze powstaje w drodze sparowania dwóch elektronów pochodzących z obu cząsteczek NO2. Por. diamagnetyk1. 2) Substancja, która w zewnętrznym polu magnetycznym magnesuje się odpowiednio z tym polem (przeciwnie niż ↑ diamagnetyk2). Po usunięciu zewnętrznego pola namagnesowanie p. zanika kompletnie (w odróżnieniu do ↑ ferromagnetyku). Do p. należą na przykład ↑ tlen cząsteczkowy, ↑ lit, ↑ wapń, ↑ glin

Definicja PÓŁOGNIWO:
Co to jest zazwyczaj metal) wspólnie z otaczającym go roztworem. Każde ogniwo złożona jest z dwóch półogniw; na przykład ↑ ogniwo Daniella złożona jest z półogniwa cynkowego i miedziowego. Elektroda redukcji w paramagnetyk.
Definicja PROTON:
Co to jest dodatnim elementarnym ładunku elektrycznym równym 1,6022·10-19C i masie 1,0073u. P. są składnikami jąder atomowych pierwiastków chem. P. stanowi jądro ↑ protu. Poza jądrem atomu występuje przeważnie paramagnetyk.
Definicja POLI(CHLOREK WINYLU):
Co to jest PVC) - [-CH2CHCl-]n, popularne tworzywo termoplastyczne o dużej odporności chem. (kwasy, zasady) i wąskim zakresie temp. stosowania (-10°C÷60°C). Ulega rozkładowi pod wpływem światła i ogrzewania paramagnetyk.
Definicja PRECYPITAT:
Co to jest ↑ nawozy fosforowe paramagnetyk.

Czym jest PARAMAGNETYK znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: