Słownik PARAMAGNETYK co to znaczy.
Słownik PARAMAGNETYK. Co znaczy występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki.

Czy przydatne?

Definicja PARAMAGNETYK

Co to znaczy paramagnetyk: 1) Związek, przeważnie barwny, w którego cząsteczce występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki azotu), który ma jeden niesparowany elektron, jest brunatnoczerwony, wykazuje jednak skłonność do dimeryzacji i przechodzi w bezb., diamagnetyczny N2O4 - wiązanie w dimerze powstaje w drodze sparowania dwóch elektronów pochodzących z obu cząsteczek NO2. Por. diamagnetyk1. 2) Substancja, która w zewnętrznym polu magnetycznym magnesuje się odpowiednio z tym polem (przeciwnie niż ↑ diamagnetyk2). Po usunięciu zewnętrznego pola namagnesowanie p. zanika kompletnie (w odróżnieniu do ↑ ferromagnetyku). Do p. należą na przykład ↑ tlen cząsteczkowy, ↑ lit, ↑ wapń, ↑ glin

Definicja PIERWIASTEK 114:
Co to jest ↑ ununkwad paramagnetyk.
Definicja PRAWO MOSELEYA:
Co to jest prostą proporcjonalność między pierwiastkiem kwadratowym z odwrotności długości fali kwantów charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego danego pierwiastka a liczbą atomową Z pierwiastka. P.M paramagnetyk.
Definicja PROCH CZARNY:
Co to jest materiał wybuchowy, spalający się bez wybuchu. W skład p.c. wchodzą w pierwszej kolejności węgiel drzewny (stąd nazwa), saletra potasowa i siarka. Wynaleziony w Chinach, a stamtąd przeniesiony do paramagnetyk.
Definicja PRZEMIANA IZOCHORYCZNA:
Co to jest izochoryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której objętość układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i temp., dlatego dla gazu doskonałego przemianę izochoryczną paramagnetyk.

Czym jest PARAMAGNETYK znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: