Słownik PARAMAGNETYK co to znaczy.
Słownik PARAMAGNETYK. Co znaczy występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki.

Czy przydatne?

Definicja PARAMAGNETYK

Co to znaczy paramagnetyk: 1) Związek, przeważnie barwny, w którego cząsteczce występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki azotu), który ma jeden niesparowany elektron, jest brunatnoczerwony, wykazuje jednak skłonność do dimeryzacji i przechodzi w bezb., diamagnetyczny N2O4 - wiązanie w dimerze powstaje w drodze sparowania dwóch elektronów pochodzących z obu cząsteczek NO2. Por. diamagnetyk1. 2) Substancja, która w zewnętrznym polu magnetycznym magnesuje się odpowiednio z tym polem (przeciwnie niż ↑ diamagnetyk2). Po usunięciu zewnętrznego pola namagnesowanie p. zanika kompletnie (w odróżnieniu do ↑ ferromagnetyku). Do p. należą na przykład ↑ tlen cząsteczkowy, ↑ lit, ↑ wapń, ↑ glin

Definicja POLIAMIDY:
Co to jest termoplastycznych polimerów rozp. w kwasach i fenolach, pozyskiwanych poprzez homopolikondensację (↑ polikondensacja) aminokwasów (a więc aminokwasów zawierających grupę karboksylową i grupę aminową paramagnetyk.
Definicja PARAFORMALDEHYD:
Co to jest formaldehydu (↑ aldehyd mrówkowy) o stopniu polimeryzacji wynoszącym około 100, biała substancja stała. P. powstaje samorzutnie w ciekłym aldehydzie (aczkolwiek mechanizm ten jest reakcją odwracalną paramagnetyk.
Definicja Pa:
Co to jest znak ↑ protaktynu paramagnetyk.
Definicja POTENCJAŁ NORMALNY:
Co to jest ↑ potencjał standardowy elektrody paramagnetyk.

Czym jest PARAMAGNETYK znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: