Słownik PAULING LINUS CARL co to znaczy.
Słownik PAULING LINUS CARL. Co znaczy uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego.

Czy przydatne?

Definicja PAULING LINUS CARL

Co to znaczy pauling linus carl: (1901-1994) chemik i fizyk am., prof. wielu amerykańskich uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Liczne prace przeznaczone chemii kwantowej: wprowadził definicja hybrydyzacji orbitali atomowych (↑ hybrydyzacja, ↑ orbital atomowy), wspólnie z J.C. Slaterem rozwinął teorię oddziaływań obojętnych atomów i wiązania homopolarnego, zapoczątkowaną poprzez W. Heitlera i F. Londona - aktualnie nosi ona nazwę teorii HLSP, od pierwszych liter nazwisk autorów; opracował teorie: ↑ związków kompleksowych, par elektronowych, rezonansu chemicznego, zaproponował skalę ↑ elektroujemności pierwiastków. Prowadził badania w dziedzinie chemii org. i biochemii (wspólnie z R.B. Coreyem zaproponował spiralny i harmonijkowy schemat cząstek ↑ białka), krystalografii i chemii strukturalnej (empiryczne reguły określające warunki największej trwałości elektrostatycznej dla struktur jonowych), chemii jądrowej. Pauling zajmował się również badaniem ↑ antybiotyków, chorób dziedzicznych, podstaw anestezjologii, terapii dzięki witaminy C, reakcji immunologicznych. Nagrody Nobla: w 1954 r. w zakresie chemii i w 1962 r. pokojowa

Definicja PODSTAWOWY WZÓR TEORII KINETYCZNEJ GAZÓW:
Co to jest praw gazu doskonałego; wzór opisujący rozmiar ciśnienia gazu: k - liczba cząsteczek albo atomów gazu, V -objętość, Ek.sr - średnia energia kinetyczna pojedynczej cząsteczki albo atomu gazu pauling linus carl.
Definicja PRAZEODYM:
Co to jest Praseodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 59, m.at. 140,90765u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z noedymem) w 1885 r. poprzez K. von Welsbacha. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak pauling linus carl.
Definicja PROCES IZOTERMICZNY:
Co to jest ↑ przemiana izotermiczna pauling linus carl.
Definicja PARACELSUS:
Co to jest Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); niem. przyrodoznawca, doktor i filozof uważany za twórcę jatrochemii (poglądu, iż gł. zadaniem chemii jest preparowanie leków i wyjaśnianie pauling linus carl.

Czym jest PAULING LINUS CARL znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: