Słownik PAULING LINUS CARL co to znaczy.
Słownik PAULING LINUS CARL. Co znaczy uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego.

Czy przydatne?

Definicja PAULING LINUS CARL

Co to znaczy pauling linus carl: (1901-1994) chemik i fizyk am., prof. wielu amerykańskich uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Liczne prace przeznaczone chemii kwantowej: wprowadził definicja hybrydyzacji orbitali atomowych (↑ hybrydyzacja, ↑ orbital atomowy), wspólnie z J.C. Slaterem rozwinął teorię oddziaływań obojętnych atomów i wiązania homopolarnego, zapoczątkowaną poprzez W. Heitlera i F. Londona - aktualnie nosi ona nazwę teorii HLSP, od pierwszych liter nazwisk autorów; opracował teorie: ↑ związków kompleksowych, par elektronowych, rezonansu chemicznego, zaproponował skalę ↑ elektroujemności pierwiastków. Prowadził badania w dziedzinie chemii org. i biochemii (wspólnie z R.B. Coreyem zaproponował spiralny i harmonijkowy schemat cząstek ↑ białka), krystalografii i chemii strukturalnej (empiryczne reguły określające warunki największej trwałości elektrostatycznej dla struktur jonowych), chemii jądrowej. Pauling zajmował się również badaniem ↑ antybiotyków, chorób dziedzicznych, podstaw anestezjologii, terapii dzięki witaminy C, reakcji immunologicznych. Nagrody Nobla: w 1954 r. w zakresie chemii i w 1962 r. pokojowa

Definicja POBOCZNA LICZBA KWANTOWA:
Co to jest ↑ orbitalna liczba kwantowa pauling linus carl co to jest.
Definicja PENICYLINY:
Co to jest antybiotyków należących do ↑ amidów. Naturalna penicylina produkowana jest na przykład poprzez nie wszystkie szczepy drożdży z rodzaju Penicillium i została odkryta w 1929 r. poprzez A. Fleminga pauling linus carl definicja.
Definicja PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE:
Co to jest energia przenoszona dzięki pola elektromagnetycznego (na przykład promieniowanie radiowe, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, gamma). Zobacz podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet pauling linus carl co znaczy.
Definicja POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY:
Co to jest charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych składników: G = nAμ A + nBμ B +... + nNμN Podobnie, jak p.t. G pauling linus carl słownik.

Czym jest PAULING LINUS CARL znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: