Słownik PAULING LINUS CARL co to znaczy.
Słownik PAULING LINUS CARL. Co znaczy uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego.

Czy przydatne?

Definicja PAULING LINUS CARL

Co to znaczy pauling linus carl: (1901-1994) chemik i fizyk am., prof. wielu amerykańskich uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Liczne prace przeznaczone chemii kwantowej: wprowadził definicja hybrydyzacji orbitali atomowych (↑ hybrydyzacja, ↑ orbital atomowy), wspólnie z J.C. Slaterem rozwinął teorię oddziaływań obojętnych atomów i wiązania homopolarnego, zapoczątkowaną poprzez W. Heitlera i F. Londona - aktualnie nosi ona nazwę teorii HLSP, od pierwszych liter nazwisk autorów; opracował teorie: ↑ związków kompleksowych, par elektronowych, rezonansu chemicznego, zaproponował skalę ↑ elektroujemności pierwiastków. Prowadził badania w dziedzinie chemii org. i biochemii (wspólnie z R.B. Coreyem zaproponował spiralny i harmonijkowy schemat cząstek ↑ białka), krystalografii i chemii strukturalnej (empiryczne reguły określające warunki największej trwałości elektrostatycznej dla struktur jonowych), chemii jądrowej. Pauling zajmował się również badaniem ↑ antybiotyków, chorób dziedzicznych, podstaw anestezjologii, terapii dzięki witaminy C, reakcji immunologicznych. Nagrody Nobla: w 1954 r. w zakresie chemii i w 1962 r. pokojowa

Definicja PRAWO CHARLESA:
Co to jest do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą dla danej objętości V gazu: (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izochorycznych: (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do stanów pauling linus carl.
Definicja POZYTON:
Co to jest antyelektron, elektron nieujemny, e+ - ↑ antycząstka; cząstka elementarna o masie ↑ elektronu, ale o dodatnim ładunku elementarnym. Zderzenie elektronu i pozytonu prowadzi do ich ↑ anihilacji pauling linus carl.
Definicja PRZEMIANA CHEMICZNA:
Co to jest ↑ reakcja chemiczna pauling linus carl.
Definicja PRAWO AVOGADRA:
Co to jest jedno z fundamentalnych praw gazów idealnych, odkryte poprzez Avogadra w 1811 r. Odpowiednio z p.A. równe objętości różnych gazów w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia i temp. zawierają jednakową pauling linus carl.

Czym jest PAULING LINUS CARL znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: