Słownik PEKTYNY co to znaczy.
Słownik PEKTYNY. Co znaczy masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego.

Czy przydatne?

Definicja PEKTYNY

Co to znaczy pektyny: roślinne mieszaniny polisacharydów i ich pochodnych, o masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego, jego estrów metylowych, arabinozy i galaktozy. P. występują w owocach i warzywach (na skalę techniczną otrzymuje się je z miąższu owoców cytrusowych, jabłek i papki buraczanej); z cukrem tworzą galarety. P. stosuje się w przemyśle spożywczym do produkcji galaret i dżemów, w przemyśle farmaceutycznym i do badań naukowych

Definicja PROCES ADIABATYCZNY:
Co to jest ↑ przemiana adiabatyczna pektyny.
Definicja POLARYZACJA ŚWIATŁA:
Co to jest zasadą dualizmu korpuskularno-falowego (↑ dualizm korpuskularno-falowy materii) światło może być traktowane jako fala elektromagnetyczna, składająca się ze współzależnych drgań pola elektrycznego i pektyny.
Definicja PALNIK GAZOWY:
Co to jest wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego) w celu uzyskania ciepła. W laboratorium wykorzystuje się różne typy pektyny.
Definicja PRAWO BOUGERA-LAMBERTA:
Co to jest monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest proporcjonalna do grubości warstwy b, A = ab, gdzie a jest pektyny.

Czym jest PEKTYNY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: