Słownik PEKTYNY co to znaczy.
Słownik PEKTYNY. Co znaczy masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego.

Czy przydatne?

Definicja PEKTYNY

Co to znaczy pektyny: roślinne mieszaniny polisacharydów i ich pochodnych, o masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego, jego estrów metylowych, arabinozy i galaktozy. P. występują w owocach i warzywach (na skalę techniczną otrzymuje się je z miąższu owoców cytrusowych, jabłek i papki buraczanej); z cukrem tworzą galarety. P. stosuje się w przemyśle spożywczym do produkcji galaret i dżemów, w przemyśle farmaceutycznym i do badań naukowych

Definicja PRÓBA OBRĄCZKOWA:
Co to jest na wykrywanie jonów azotanowych(V) dzięki jonów żelaza(II), realizowana w obecności kwasu siarkowego(VI). Do probówki z badanym roztworem dodaje się chlorku żelaza(II), a w dalszym ciągu ostrożnie pektyny.
Definicja PERKIN WILIAM HENRY:
Co to jest z angielskiego:, w 1856 r. odkrył pierwszy barwnik syntetyczny - moweinę, dokonał tego jako student chemii przy doświadczeniach z aniliną (chciał dostać chininę). Do produkcji odkrytego poprzez pektyny.
Definicja POTENCJAŁ DYFUZYJNY:
Co to jest na granicy roztworów elektrolitów (na przykład w ↑ ogniwie Daniella Zn2+ - Cu2+), spowodowany różną szybkością dyfuzji jonów obu elektrolitów, co skutkuje różny rozkład ładunków na tej granicy faz. P pektyny.
Definicja PARAMETRY STANU UKŁADU:
Co to jest impulsy takie jak ciśnienie, temp., objętość, stężenie określające stan układu pektyny.

Czym jest PEKTYNY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: