Słownik pH co to znaczy.
Słownik pH. Co znaczy stężenia jonów wodorowych ze znakiem przeciwnym: pH = -log[H+]. Termin.

Czy przydatne?

Definicja pH

Co to znaczy ph: wykładnik stężenia jonów wodorowych, logarytm dziesiętny stężenia jonów wodorowych ze znakiem przeciwnym: pH = -log[H+]. Termin wprowadzony poprzez Sörensena, pozwala na jednoznaczne i łatwe ustalenie kwasowości roztworu wodnego. Roztwory wodne o pH mniejszym od 7 są kwaśne, o pH większym od 7 - zasadowe. Czysta woda ma stężenie jonów wodorowych około 10-7mol/dm3, zatem jej pH wynosi 7

Definicja PAPIEREK WSKAŹNIKOWY:
Co to jest zawierający odczynnik, który reagując z substancją obecną w roztworze wywołuje zmianę barwy papierka, co wskazuje na obecność tejże substancji w roztworze (na przykład kwasu lub zasady). Papierek ph.
Definicja POLI(ALKOHOL WINYLOWY):
Co to jest n, termoplastyczne tworzywo sztuczne pozyskiwane poprzez hydrolizę ↑ poli(octanu winylu). Tworzywo rozp. w wodzie (rozpuszczalność zależy od stopnia hydrolizy), palne, o dużej wytrzymałości ph.
Definicja PURYNA:
Co to jest związek aromatyczny zawierający układ dwóch skondensowanych pierścieni (6- i 5-atomowego) Tworzy białe igły (t.t. 216°C) łatwo rozp. w wodzie, etanolu, octanie etylu, acetonie, trudno rozp. w eterze ph.
Definicja PRAWO CHARLESA:
Co to jest do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą dla danej objętości V gazu: (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izochorycznych: (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do stanów ph.

Czym jest pH znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: