Słownik PIERWSZA ZASADA co to znaczy.
Słownik PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI. Co znaczy zamkniętego jest równa sumie energii dostarczonej.

Czy przydatne?

Definicja PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI

Co to znaczy pierwsza zasada termodynamiki: zmiana ↑ energii wewnętrznej nieizolowanego ↑ układu zamkniętego jest równa sumie energii dostarczonej do układu i odprowadzonej z układu pod jakąkolwiek postacią. Tradycyjnie odznacza się dwa metody, jakimi układ zmienia energię z otoczeniem: ↑ ciepło i ↑ pracę

Definicja PROMIENIOWANIE TŁA:
Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł, oddziałujące na organizmy żywe poprzez cały czas, jednak zazwyczaj bez pierwsza zasada termodynamiki.
Definicja POLI(CHLOREK WINYLU):
Co to jest PVC) - [-CH2CHCl-]n, popularne tworzywo termoplastyczne o dużej odporności chem. (kwasy, zasady) i wąskim zakresie temp. stosowania (-10°C÷60°C). Ulega rozkładowi pod wpływem światła i ogrzewania pierwsza zasada termodynamiki.
Definicja PKb:
Co to jest ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji zasady w roztworze Kb; pKb = -logKb pierwsza zasada termodynamiki.
Definicja PUNKT POTRÓJNY:
Co to jest ↑ diagram fazowy pierwsza zasada termodynamiki.

Czym jest PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: