Słownik PIRAMIDA co to znaczy.
Słownik PIRAMIDA. Co znaczy cząsteczek; rozróżnia się różne p. w zależności od kształtu podstawy.

Czy przydatne?

Definicja PIRAMIDA

Co to znaczy piramida: odmiennie ostrosłup, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne p. w zależności od kształtu podstawy, co w razie związków chemicznych zależy od ↑liczby koordynacji i stanu hybrydyzacji (↑hybrydyzacja orbitali atomowych) atomu centralnego. Na przykład hybrydyzacja sp3 i LK = 3 odpowiada p. trygonalnej (na przykład amoniak NH3); taki sam kształt występuje przy tej samej hybrydyzacji i LK = 4, gdy jeden z wierzchołków jest inny niż reszta (na przykład chlorometan CH3Cl). Jako jeden z mniej symetrycznych kształtów cząsteczki występuje zazwyczaj przy obecności niewiążących par elektronowych (↑elektrony niewiążące), na przykład w razie tetrafluorku siarki SF4, który jest p. tetragonalną (hybrydyzacja dsp3, lecz LK = 4)

Definicja PRĘTY STERUJĄCE:
Co to jest materiałów silnie pochłaniających neutrony, takich jak: kadm, bor, hafn, gadolin, europ. W zależności od głębokości opuszczenia do rdzenia, regulują prędkość ↑ rozszczepienia jąder atomowych piramida.
Definicja PIROL:
Co to jest heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w. 130°C) o polarnej cząsteczce, znacząco stabilniejszej od piramida.
Definicja PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA:
Co to jest zależność pomiędzy stałą dysocjacji elektrolitu (K), stopniem dysocjacji (α) i stężeniem molowym elektrolitu (c): . P.r.O. sformułowane zostało w 1888 r piramida.
Definicja PRAWO DZIAŁANIA MAS:
Co to jest poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do iloczynu stężeń molowych substratów reakcji jest w danej temp., dla danej reakcji piramida.

Czym jest PIRAMIDA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: