Słownik PIRAMIDA co to znaczy.
Słownik PIRAMIDA. Co znaczy cząsteczek; rozróżnia się różne p. w zależności od kształtu podstawy.

Czy przydatne?

Definicja PIRAMIDA

Co to znaczy piramida: odmiennie ostrosłup, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne p. w zależności od kształtu podstawy, co w razie związków chemicznych zależy od ↑liczby koordynacji i stanu hybrydyzacji (↑hybrydyzacja orbitali atomowych) atomu centralnego. Na przykład hybrydyzacja sp3 i LK = 3 odpowiada p. trygonalnej (na przykład amoniak NH3); taki sam kształt występuje przy tej samej hybrydyzacji i LK = 4, gdy jeden z wierzchołków jest inny niż reszta (na przykład chlorometan CH3Cl). Jako jeden z mniej symetrycznych kształtów cząsteczki występuje zazwyczaj przy obecności niewiążących par elektronowych (↑elektrony niewiążące), na przykład w razie tetrafluorku siarki SF4, który jest p. tetragonalną (hybrydyzacja dsp3, lecz LK = 4)

Definicja PROMIEŃ JONOWY:
Co to jest promień kuli, otaczającej jądro atomu, określany z odległości pomiędzy jądrami sąsiednich jonów w ↑ kryształach jonowych piramida.
Definicja POH:
Co to jest jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w roztworze; pOH = -log [OH-]; zależność między ↑ pH i pOH w roztworach piramida.
Definicja PAPAWERYNA:
Co to jest ↑ opium piramida.
Definicja PIROLUZYT:
Co to jest minerał, MnO2, barwy czarnej, ruda manganu piramida.

Czym jest PIRAMIDA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: