Słownik PIRANOZA co to znaczy.
Słownik PIRANOZA. Co znaczy zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest.

Czy przydatne?

Definicja PIRANOZA

Co to znaczy piranoza: pierścieniowa, tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest sześcioczłonowy i złożona jest z pięciu atomów węgla i jednego atomu tlenu. Jeżeli monosacharyd liczy więcej niż 5 atomów węgla, wówczas w pierścieniu piranozowym występują podstawniki. Pierścień piranozowy powstaje w rezultacie powstawania wewnątrzcząsteczkowych wiązań półacetalowych (↑ hemiacetal), zaś jego nazwa pochodzi od piranu (sześcioczłonowego ↑ związku heterocyklicznego z atomem tlenu), który piranozy przypominają. Por. furanoza

Definicja PARAFINA:
Co to jest węglowodorów pozyskiwana z olejów smarowych i frakcji ↑ ropy naftowej wrzącej ponad 350°C. W zależności od zawartości poszczególnych węglowodorów istnieje tak zwany parafina ciekła, parafina miękka piranoza.
Definicja PIRYDYNA:
Co to jest heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco silniejsza zasada niż ↑ pirol, gdyż w jej cząsteczce wolna para elektronów azotu nie wchodzi w piranoza.
Definicja PROMIENIOWANIE RELIKTOWE:
Co to jest szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte przypadkowo poprzez Penziasa i Wilsona (1965). P.r. odpowiada temp. 2,7K piranoza.
Definicja PODCZERWIEŃ:
Co to jest angielskiego infrared ), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach fali (a więc mniejszych energiach kwantów) niż ↑ światło widzialne, zazwyczaj w dziedzinie 10 piranoza.

Czym jest PIRANOZA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: