Słownik PIRANOZA co to znaczy.
Słownik PIRANOZA. Co znaczy zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest.

Czy przydatne?

Definicja PIRANOZA

Co to znaczy piranoza: pierścieniowa, tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest sześcioczłonowy i złożona jest z pięciu atomów węgla i jednego atomu tlenu. Jeżeli monosacharyd liczy więcej niż 5 atomów węgla, wówczas w pierścieniu piranozowym występują podstawniki. Pierścień piranozowy powstaje w rezultacie powstawania wewnątrzcząsteczkowych wiązań półacetalowych (↑ hemiacetal), zaś jego nazwa pochodzi od piranu (sześcioczłonowego ↑ związku heterocyklicznego z atomem tlenu), który piranozy przypominają. Por. furanoza

Definicja POWIETRZE:
Co to jest stanowiąca ↑ atmosferę Ziemi; czyste powietrze jest mieszaniną jednorodną. Średnia masa cząsteczkowa: 28,94u, t.w. około -192°C, gęstość 1,293g·dm-3 (gaz), 0,91g·cm-3 (ciecz). Do pozostałych piranoza co znaczy.
Definicja PIANA:
Co to jest rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można dostać wytrząsając ciecz z nierozp. w niej gazem, która w tej postaci nie jest piranoza krzyżówka.
Definicja PODCZERWIEŃ:
Co to jest angielskiego infrared ), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach fali (a więc mniejszych energiach kwantów) niż ↑ światło widzialne, zazwyczaj w dziedzinie 10 piranoza co to jest.
Definicja PEPTYDY:
Co to jest aminokwasów, gdzie cząsteczki połączone są ↑ wiązaniem peptydowym -CO-NH-; w razie, gdy liczba takich wiązań w cząsteczce jest bardzo spora, nazywa się je polipeptydami). P. otrzymuje się piranoza słownik.

Czym jest PIRANOZA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: