Słownik PIRANOZA co to znaczy.
Słownik PIRANOZA. Co znaczy zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest.

Czy przydatne?

Definicja PIRANOZA

Co to znaczy piranoza: pierścieniowa, tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest sześcioczłonowy i złożona jest z pięciu atomów węgla i jednego atomu tlenu. Jeżeli monosacharyd liczy więcej niż 5 atomów węgla, wówczas w pierścieniu piranozowym występują podstawniki. Pierścień piranozowy powstaje w rezultacie powstawania wewnątrzcząsteczkowych wiązań półacetalowych (↑ hemiacetal), zaś jego nazwa pochodzi od piranu (sześcioczłonowego ↑ związku heterocyklicznego z atomem tlenu), który piranozy przypominają. Por. furanoza

Definicja PLASTYFIKATOR:
Co to jest substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich przeróbkę i rozszerzająca zakres stosowalności. P. powinien piranoza.
Definicja PALNIK ACETYLENOWY:
Co to jest cięcia albo spawania metali w wysokiej temp., wykorzystuje mocną egzoenergetyczność reakcji spalania ↑ etynu w tlenie (temp. płomienia do 3500 °C). Palnik zbudowany jest z dwóch rurek skończonych piranoza.
Definicja POLISTYREN, PS:
Co to jest termoplastyczne, palne tworzywo sztuczne, o dużej odporności chem. i dobrych właściwościach dielektrycznych i wąskim zakresie temp. stosowania. P. jest bezb., przezroczysty i kruchy. Użytkowany do piranoza.
Definicja PRZEMIANA IZOTERMICZNA:
Co to jest izotermiczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i objętość, dlatego dla gazu doskonałego przemianę izotermiczną piranoza.

Czym jest PIRANOZA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: