Słownik PIROKATECHINA co to znaczy.
Słownik PIROKATECHINA. Co znaczy fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w.

Czy przydatne?

Definicja PIROKATECHINA

Co to znaczy pirokatechina: o-dihydroksybenzen, związek należący do polifenoli (↑ fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w. 240 °C. Pozyskiwana poprzez hydrolizę o dichlorobenzenu albo stapianie kwasu o-hydroksybenzenosulfonowego z NaOH. Łatwo ulega utlenieniu, na przykład ogrzewana z Ag2O w eterze daje o-benzochinon (związek z dwoma ekipami karbonylowymi w pierścieniu sześcioatomowym)

Definicja PEKTYNY:
Co to jest polisacharydów i ich pochodnych, o masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego, jego estrów metylowych, arabinozy i galaktozy. P. występują w owocach i warzywach (na pirokatechina.
Definicja PROCES IZOCHORYCZNY:
Co to jest ↑ przemiana izochoryczna pirokatechina.
Definicja PROCH BEZDYMNY:
Co to jest o barwie od żółtozielonej do brunatnej, który w czasie spalania daje wyłącznie produkty gazowe (por. proch czarny). P.b. wytwarza się zazwyczaj z ↑ nitrocelulozy, niekiedy z dodatkiem ↑ pirokatechina.
Definicja Pd:
Co to jest znak ↑ palladu pirokatechina.

Czym jest PIROKATECHINA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: