Słownik PIROKATECHINA co to znaczy.
Słownik PIROKATECHINA. Co znaczy fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w.

Czy przydatne?

Definicja PIROKATECHINA

Co to znaczy pirokatechina: o-dihydroksybenzen, związek należący do polifenoli (↑ fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w. 240 °C. Pozyskiwana poprzez hydrolizę o dichlorobenzenu albo stapianie kwasu o-hydroksybenzenosulfonowego z NaOH. Łatwo ulega utlenieniu, na przykład ogrzewana z Ag2O w eterze daje o-benzochinon (związek z dwoma ekipami karbonylowymi w pierścieniu sześcioatomowym)

Definicja PIRAN:
Co to jest heterocykliczny związek org. o cząsteczce w formie sześcioatomowego pierścienia z jednym atomem tlenu i dwoma podwójnymi wiązaniami. Teoretycznie p. może tworzyć dwa izomery: α-piran (z ekipą CH2 w pirokatechina.
Definicja POWŁOKA GALWANICZNA:
Co to jest na przykład Zn, Cu, Ag) produkowana na powierzchni innego metalu (na przykład Fe) dzięki procesu elektrolizy. Powlekany metal stanowi katodę, a jony metalu powlekającego znajdują się w elektrolicie pirokatechina.
Definicja PALNIK ACETYLENOWY:
Co to jest cięcia albo spawania metali w wysokiej temp., wykorzystuje mocną egzoenergetyczność reakcji spalania ↑ etynu w tlenie (temp. płomienia do 3500 °C). Palnik zbudowany jest z dwóch rurek skończonych pirokatechina.
Definicja PIROLUZYT:
Co to jest minerał, MnO2, barwy czarnej, ruda manganu pirokatechina.

Czym jest PIROKATECHINA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: