Słownik PIROL co to znaczy.
Słownik PIROL. Co znaczy pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz.

Czy przydatne?

Definicja PIROL

Co to znaczy pirol: azol, heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w. 130°C) o polarnej cząsteczce, znacząco stabilniejszej od cząsteczki cyklopentadienu (co wynika z jej ↑ aromatyczności). W środowisku kwaśnym błyskawicznie ulega polimeryzacji. Wrażliwy na działanie utleniaczy, na powietrzu przechodzi w ciemne polimeryczne produkty utlenienia. Redukuje się pod wpływem wodoru wobec katalizatora i innych silnych reduktorów. Otrzymywany przemysłowo w reakcji ↑ furanu z amoniakiem

Definicja PRZEMIANA CHEMICZNA:
Co to jest ↑ reakcja chemiczna pirol.
Definicja POKRYCIA GALWANICZNE:
Co to jest nanoszone elektrolitycznie, w celach dekoracyjnych albo antykorozyjnych, na powierzchnię elementów przewodzących prąd elektryczny. Element pokrywany stanowi katodę elektrolizera, anoda jest wykonana pirol.
Definicja PLASTYFIKATOR:
Co to jest substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich przeróbkę i rozszerzająca zakres stosowalności. P. powinien pirol.
Definicja PALNIK GAZOWY:
Co to jest wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego) w celu uzyskania ciepła. W laboratorium wykorzystuje się różne typy pirol.

Czym jest PIROL znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: