Słownik PIRYDYNA co to znaczy.
Słownik PIRYDYNA. Co znaczy sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco.

Czy przydatne?

Definicja PIRYDYNA

Co to znaczy pirydyna: azyna, heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco silniejsza zasada niż ↑ pirol, gdyż w jej cząsteczce wolna para elektronów azotu nie wchodzi w skład sekstetu aromatycznego i może przyłączać proton. Polarna ciecz (t.t. -42°C, t.w. 115°C), bardzo dobrze rozp. w wodzie. Reaguje z amidkiem sodowym NaNH2 (powszechnie używana w przemyśle reakcja Cziczibabina), bardzo trudno utlenia się (jej pierścień aromatyczny pozostaje w takich reakcjach zazwyczaj nienaruszony). Tworzy sole zawierające kation pirydyniowy (z dodatnim ładunkiem na atomie azotu). Użytkowana w preparatach chwastobójczych i w medycynie, a pozyskiwana ze smoły pogazowej albo sztucznie

Definicja PRÓBA TROMMERA:
Co to jest charakterystyczna związków zawierających grupę aldehydową (por. próba Tollensa), polegająca na dodaniu na przykład badanego monosacharydu do zalkalizowanego roztworu CuSO4, zawierającego wytrącony pirydyna co to jest.
Definicja PROMIENIOWANIE RELIKTOWE:
Co to jest szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte przypadkowo poprzez Penziasa i Wilsona (1965). P.r. odpowiada temp. 2,7K pirydyna definicja.
Definicja POLIWĘGLANY, PW, PC:
Co to jest węglowego, termoplastyczne tworzywa sztuczne pozyskiwane poprzez polikondensację ↑ fosgenu i fenoli dihydroksylowych. Cechują się idealnymi właściwościami mechanicznymi, dielektrycznymi, optycznymi pirydyna co znaczy.
Definicja Pr:
Co to jest znak ↑ prazeodymu pirydyna słownik.

Czym jest PIRYDYNA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: