Słownik PIRYDYNA co to znaczy.
Słownik PIRYDYNA. Co znaczy sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco.

Czy przydatne?

Definicja PIRYDYNA

Co to znaczy pirydyna: azyna, heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco silniejsza zasada niż ↑ pirol, gdyż w jej cząsteczce wolna para elektronów azotu nie wchodzi w skład sekstetu aromatycznego i może przyłączać proton. Polarna ciecz (t.t. -42°C, t.w. 115°C), bardzo dobrze rozp. w wodzie. Reaguje z amidkiem sodowym NaNH2 (powszechnie używana w przemyśle reakcja Cziczibabina), bardzo trudno utlenia się (jej pierścień aromatyczny pozostaje w takich reakcjach zazwyczaj nienaruszony). Tworzy sole zawierające kation pirydyniowy (z dodatnim ładunkiem na atomie azotu). Użytkowana w preparatach chwastobójczych i w medycynie, a pozyskiwana ze smoły pogazowej albo sztucznie

Definicja PRAWO BOUGERA-LAMBERTA:
Co to jest monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest proporcjonalna do grubości warstwy b, A = ab, gdzie a jest pirydyna.
Definicja PLASTELINA:
Co to jest użytkowany do modelowania; ciało stałe w temp. pokojowej, łatwo odkształcające się pod wpływem nacisku. P. jest mieszaniną proszków i olejów mineralnych zmieszanych w odpowiednim relacji ilościowym pirydyna.
Definicja PALIWA KOPALNE:
Co to jest ↑ paliwa naturalne, wydobywane z wnętrza Ziemi. Do paliw kopalnych należą: ↑ węgle kopalne, ↑ ropa naftowa i ↑ gaz ziemny pirydyna.
Definicja PROT:
Co to jest 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru (protu) w naturalnym wodorze wynosi 99,984%. W najwyższym stopniu pirydyna.

Czym jest PIRYDYNA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: