Słownik PIRYDYNA co to znaczy.
Słownik PIRYDYNA. Co znaczy sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco.

Czy przydatne?

Definicja PIRYDYNA

Co to znaczy pirydyna: azyna, heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco silniejsza zasada niż ↑ pirol, gdyż w jej cząsteczce wolna para elektronów azotu nie wchodzi w skład sekstetu aromatycznego i może przyłączać proton. Polarna ciecz (t.t. -42°C, t.w. 115°C), bardzo dobrze rozp. w wodzie. Reaguje z amidkiem sodowym NaNH2 (powszechnie używana w przemyśle reakcja Cziczibabina), bardzo trudno utlenia się (jej pierścień aromatyczny pozostaje w takich reakcjach zazwyczaj nienaruszony). Tworzy sole zawierające kation pirydyniowy (z dodatnim ładunkiem na atomie azotu). Użytkowana w preparatach chwastobójczych i w medycynie, a pozyskiwana ze smoły pogazowej albo sztucznie

Definicja PROMIENIE γ:
Co to jest elektromagnetyczne o długości poniżej 10-12 m, zwane także promieniowaniem jonizującym (gdyż skutkuje jonizację substancji, poprzez które przechodzi) albo promieniowaniem przenikliwym (gdyż jego pirydyna.
Definicja PEPTYZACJA:
Co to jest prowadzących do powiększenia rozdrobnienia cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego przejścia ↑ żelu w ↑ zol. Na przykład nierozp. w wodzie osad Fe(OH)3 wytrząsany z 30 pirydyna.
Definicja PER:
Co to jest halogenopochodnej węglowodoru przedrostek oznaczający, iż w jej cząsteczce wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami halogenu, na przykład perchloroetan C2Cl6, perfluoronaftalen C10F8 itp pirydyna.
Definicja POTENCJAŁ PÓŁOGNIWA:
Co to jest elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z dwóch półogniw: prawego i lewego. Mierzymy potencjał prawego półogniwa, a półogniwem lewym jest standardowe półogniwo wodorowe (↑ standardowa elektroda wodorowa pirydyna.

Czym jest PIRYDYNA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: