Słownik PLASTYFIKATOR co to znaczy.
Słownik PLASTYFIKATOR. Co znaczy polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów.

Czy przydatne?

Definicja PLASTYFIKATOR

Co to znaczy plastyfikator: zmiękczacz, substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich przeróbkę i rozszerzająca zakres stosowalności. P. powinien charakteryzować się wysoką t.t. albo niską lotnością. Znane są p. naturalne (olej rycynowy albo słonecznikowy) i syntetyczne (estry, ketony, wyższe alkohole, na przykład trudno lotne estry kwasów dikarboksylowych z alkoholami C6÷C10, w szczególności ftalany)

Definicja PLASTELINA:
Co to jest użytkowany do modelowania; ciało stałe w temp. pokojowej, łatwo odkształcające się pod wpływem nacisku. P. jest mieszaniną proszków i olejów mineralnych zmieszanych w odpowiednim relacji ilościowym plastyfikator.
Definicja PAPIEREK WSKAŹNIKOWY:
Co to jest zawierający odczynnik, który reagując z substancją obecną w roztworze wywołuje zmianę barwy papierka, co wskazuje na obecność tejże substancji w roztworze (na przykład kwasu lub zasady). Papierek plastyfikator.
Definicja POLIMER TERMOUTWARDZALNY:
Co to jest ↑ duroplasty plastyfikator.
Definicja PAPIER:
Co to jest w procesie ↑ spilśniania i dalszej przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna), mineralnego albo zwierzęcego. Istnieje kilka sposobów klasyfikowania papieru, z racji na: 1 plastyfikator.

Czym jest PLASTYFIKATOR znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: