Słownik PLUTON co to znaczy.
Słownik PLUTON. Co znaczy 94, m.at. 244,064u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1940 r. poprzez E.M.

Czy przydatne?

Definicja PLUTON

Co to znaczy pluton: znak Pu, (z łaciny Plutonium), pierwiastek chem., metal, Z = 94, m.at. 244,064u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1940 r. poprzez E.M. McMillana, G. Seaborga, J.W. Kennedy´ego i A.C. Wahla (izotop 238Pu, jako wytwór rozpadu izotopu uranu 238Np powstałego poprzez bombardowanie izotopu uranu 238U deuteronami). W przyrodzie występuje w śladowych ilościach w minerałach ↑ uranu i ↑ toru; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-19% mas. Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 244Pu (τ1/2 = 8,2·107 lat). P. występuje w sześciu odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały; t.t. 640°C, t.w. 3230°C, gęstość 19,7g·cm-3. Jako jedyny metal ma niekorzystny współczynnik rozszerzalności cieplnej (w temp. 320÷480°C), w trakcie ogrzewania minimalizuje własną objętość. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów p. 5f67s2; w związkach występuje na II, III, IV, V, VI i VII stopniu utlenienia (w roztworach wodnych tworzy jony: Pu3+ - ciemnoniebieski, Pu4+ - pomarańczowobrunatny, PuO2+ - jasnofioletowy i PuO22+ - czerwony, PuO53- - ciemnobrunatny). P. jest pierwiastkiem czynnym chem.; reaguje z tlenem (spala się do żółtozielonego PuO2; znane są także tlenki PuO, Pu2O3), fluorowcami, siarką, węglem, azotem i wodorem. Reaguje z wodą i kwasami pasywuje się w stężonym kwasie siarkowym(VI) i azotowym(V). Tlenki Pu2O3, PuO2 i wodorotlenek Pu(OH)4 mają słabe właściwości zasadowe. Otrzymywany poprzez redukcję PuF3 litem albo barem. Użytkowany jako paliwo jądrowe albo materiał rozszczepialny (w ↑ bombie atomowej; bomba zrzucona 9. 08. 1945 r. na Nagasaki zawierała ładunek plutonu). P. jest bardzo silnie radiotoksyczny

Definicja PSYLOCYNA:
Co to jest związek chem.; ↑ alkaloid; wywołuje mocne halucynacje. Wspólnie z psylocybiną występuje w grzybku Psylocybe mexicana, uważanym poprzez Indian meksykańskich za święty pluton.
Definicja POLARNOŚĆ:
Co to jest położenia ładunku elektronowego w cząsteczce posiadającej wiązania kowalencyjne, wywołana różną elektroujemnością atomów tworzących cząsteczkę. Atomy bardziej elektroujemne bardziej przeciągają pluton.
Definicja PRIESTLEY JOSEPH:
Co to jest angielski fizyk, chemik i filozof. W 1774 r. ogrzewając ↑ tlenek rtęci(II) odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem Scheelego (↑ Scheele Friedrich Wilhelm)). Badał ↑ chlorowodór (nazwał go duchem soli ), ↑ amoniak pluton.
Definicja PIORUNIANY:
Co to jest piorunowego. Piorunian rtęci(II) Hg(ONC)2 i piorunian srebra(I) AgONC - użytkowane w spłonkach jako detonatory (ciała stałe, uderzone wybuchają); aktualnie zastępowane poprzez odpowiednie sole ↑ pluton.

Czym jest PLUTON znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: