Słownik PODCZERWIEŃ co to znaczy.
Słownik PODCZERWIEŃ. Co znaczy część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach.

Czy przydatne?

Definicja PODCZERWIEŃ

Co to znaczy podczerwień: w skrócie IR (od angielskiego "infrared"), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach fali (a więc mniejszych energiach kwantów) niż ↑ światło widzialne, zazwyczaj w dziedzinie 10-4÷7,6·10-7m, zwana również promieniowaniem cieplnym. Nazwa p. została wprowadzona poprzez Isaaca Newtona po przeprowadzeniu eksperymentu z rozszczepieniem światła dzięki pryzmatu i pomiaru temp. światła o poszczególnych barwach, wtedy zbadał również temp. pod wiązką o barwie czerwonej. Zdarzenie absorpcji promieniowania podczerwonego i przekształcania go w energię drgań wiązań w cząsteczce używane jest do badania budowy wielu związków chem. i analizy mieszanin, w szczególności org. (tak zwany spektroskopia w podczerwieni). Fakt, iż każde ciało emituje promieniowanie podczerwone, wykorzystano w technice do budowy noktowizorów i mechanizmów termowizyjnych

Definicja POBOCZNA LICZBA KWANTOWA:
Co to jest ↑ orbitalna liczba kwantowa podczerwień.
Definicja PŁASZCZYZNA POLARYZACJI ŚWIATŁA:
Co to jest ↑ polaryzacja światła podczerwień.
Definicja PROTON:
Co to jest dodatnim elementarnym ładunku elektrycznym równym 1,6022·10-19C i masie 1,0073u. P. są składnikami jąder atomowych pierwiastków chem. P. stanowi jądro ↑ protu. Poza jądrem atomu występuje przeważnie podczerwień.
Definicja PLAZMA:
Co to jest skupienia materii, zjonizowany gaz, składający się z w przybliżeniu równoważnej ilości elektronów i jąder atomowych pozbawionych otoczek elektronowych, powstający w uwarunkowaniach wysokiego podczerwień.

Czym jest PODCZERWIEŃ znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: