Słownik pOH co to znaczy.
Słownik pOH. Co znaczy logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów.

Czy przydatne?

Definicja pOH

Co to znaczy poh: wykładnik stężenia jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w roztworze; pOH = -log [OH-]; zależność między ↑ pH i pOH w roztworach wodnych: pH + pOH = 14

Definicja PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA:
Co to jest zależność pomiędzy stałą dysocjacji elektrolitu (K), stopniem dysocjacji (α) i stężeniem molowym elektrolitu (c): . P.r.O. sformułowane zostało w 1888 r poh co to jest.
Definicja PRAWO DZIAŁANIA MAS:
Co to jest poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do iloczynu stężeń molowych substratów reakcji jest w danej temp., dla danej reakcji poh definicja.
Definicja Pr:
Co to jest znak ↑ prazeodymu poh co znaczy.
Definicja PALIWO JĄDROWE:
Co to jest materiał zawierający izotopy promieniotwórcze uranu (235U i 233U; ↑ uran) i plutonu (239Pu; ↑ pluton), w ilości zapewniającej przebieg łańcuchowego ↑ rozszczepienia jąder atomowych poh słownik.

Czym jest pOH znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: