Słownik pOH co to znaczy.
Słownik pOH. Co znaczy logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów.

Czy przydatne?

Definicja pOH

Co to znaczy poh: wykładnik stężenia jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w roztworze; pOH = -log [OH-]; zależność między ↑ pH i pOH w roztworach wodnych: pH + pOH = 14

Definicja PARAFINA:
Co to jest węglowodorów pozyskiwana z olejów smarowych i frakcji ↑ ropy naftowej wrzącej ponad 350°C. W zależności od zawartości poszczególnych węglowodorów istnieje tak zwany parafina ciekła, parafina miękka poh.
Definicja PCP:
Co to jest ↑ anielski pył poh.
Definicja PH:
Co to jest jonów wodorowych, logarytm dziesiętny stężenia jonów wodorowych ze znakiem przeciwnym: pH = -log[H+]. Termin wprowadzony poprzez Sörensena, pozwala na jednoznaczne i łatwe ustalenie kwasowości poh.
Definicja Pu:
Co to jest znak plutonu poh.

Czym jest pOH znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: