Słownik pOH co to znaczy.
Słownik pOH. Co znaczy logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów.

Czy przydatne?

Definicja pOH

Co to znaczy poh: wykładnik stężenia jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w roztworze; pOH = -log [OH-]; zależność między ↑ pH i pOH w roztworach wodnych: pH + pOH = 14

Definicja PIĘCIOTLENEK FOSFORU:
Co to jest niewłaściwa nazwa ↑ tlenku fosforu(V poh.
Definicja PRAWO LAVOSIERA-LAPLACE´A:
Co to jest związku chem. jest równe ciepłu reakcji tworzenia jednego mola tego związku z czystych pierwiastków w temp. 25 °C pod ciśnieniem 1013,25 hPa. Mało związków chem. da się dostać bezpośrednio z poh.
Definicja PUNKT POTRÓJNY:
Co to jest ↑ diagram fazowy poh.
Definicja PARA NASYCONA:
Co to jest w stanie równowagi z cieczą; tzn. w takim, gdy liczba cząstek opuszczających ciecz równa się liczbie cząstek powracających w tym samym czasie do cieczy. Ciśnienie pary nasyconej nazywa się poh.

Czym jest pOH znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: