Słownik pOH co to znaczy.
Słownik pOH. Co znaczy logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów.

Czy przydatne?

Definicja pOH

Co to znaczy poh: wykładnik stężenia jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w roztworze; pOH = -log [OH-]; zależność między ↑ pH i pOH w roztworach wodnych: pH + pOH = 14

Definicja PIRYMIDYNA:
Co to jest heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym dwa atomy azotu Biała, łatwotopliwa substancja krystaliczna (t.t. 21°C, t.w. 124°C), łatwo rozp. w wodzie. P. ma poh.
Definicja POLIMER:
Co to jest polimeryzacji; polimerami są m.in: polietylen, polistyren, poli(chlorek winylu), żywica fenolowo-formaldehydowa, poli(tereftalan etylenu) i tym podobne P. to cząsteczki o kształcie długich łańcuchów poh.
Definicja PIERWIASTEK 111:
Co to jest ↑ ununun poh.
Definicja POLIIZOBUTYLEN:
Co to jest tworzywo należące do ↑ kauczuków syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu; nie ulega wulkanizacji, odporne chem. (kwasy, zasady, rozpuszczalniki, utlenianie), elastyczne, ma poh.

Czym jest pOH znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: