Słownik POLIIZOBUTYLEN co to znaczy.
Słownik POLIIZOBUTYLEN. Co znaczy syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu.

Czy przydatne?

Definicja POLIIZOBUTYLEN

Co to znaczy poliizobutylen: [-CH2C(CH3)2-]n, tworzywo należące do ↑ kauczuków syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu; nie ulega wulkanizacji, odporne chem. (kwasy, zasady, rozpuszczalniki, utlenianie), elastyczne, ma dobre właściwości elektroizolacyjne. Użytkowany do wyrobu uszczelek i izolacji w przemyśle chem. i elektrotechnicznym. Polimer o małej masie cząsteczkowej jest lepką cieczą użytkowaną jako składnik taśm klejących i plasteliny

Definicja PRAWO LAVOSIERA-LAPLACE´A:
Co to jest związku chem. jest równe ciepłu reakcji tworzenia jednego mola tego związku z czystych pierwiastków w temp. 25 °C pod ciśnieniem 1013,25 hPa. Mało związków chem. da się dostać bezpośrednio z poliizobutylen.
Definicja PROSTAGLANDYNY:
Co to jest pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup hydroksylowych i karbonylowych w pierścieniu cyklopentanowym, albo poliizobutylen.
Definicja PRZEMIANA IZOBARYCZNA:
Co to jest izobaryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której ciśnienie w układzie pozostaje stałe; zmianie ulegają dwa wskaźniki: temp. i obj., dlatego dla gazu doskonałego przemianę izobaryczną opisuje poliizobutylen.
Definicja POZIOM ORBITALNY:
Co to jest opisywanego orbitalem o ustalonych wartościach ↑ liczb kwantowych, zwana także poziomem energetycznym. W izolowanym atomie energia ta jest taka sama dla danej ↑ podpowłoki, lecz w zewnętrznym polu poliizobutylen.

Czym jest POLIIZOBUTYLEN znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: