Słownik POLIIZOBUTYLEN co to znaczy.
Słownik POLIIZOBUTYLEN. Co znaczy syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu.

Czy przydatne?

Definicja POLIIZOBUTYLEN

Co to znaczy poliizobutylen: [-CH2C(CH3)2-]n, tworzywo należące do ↑ kauczuków syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu; nie ulega wulkanizacji, odporne chem. (kwasy, zasady, rozpuszczalniki, utlenianie), elastyczne, ma dobre właściwości elektroizolacyjne. Użytkowany do wyrobu uszczelek i izolacji w przemyśle chem. i elektrotechnicznym. Polimer o małej masie cząsteczkowej jest lepką cieczą użytkowaną jako składnik taśm klejących i plasteliny

Definicja PRAWO BOUGERA-LAMBERTA:
Co to jest monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest proporcjonalna do grubości warstwy b, A = ab, gdzie a jest poliizobutylen co to jest.
Definicja PROT:
Co to jest 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru (protu) w naturalnym wodorze wynosi 99,984%. W najwyższym stopniu poliizobutylen definicja.
Definicja PROMET:
Co to jest Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D. Coryella i L.E. Glendaina. W przyrodzie występuje w ilościach poliizobutylen co znaczy.
Definicja PEPTYDY:
Co to jest aminokwasów, gdzie cząsteczki połączone są ↑ wiązaniem peptydowym -CO-NH-; w razie, gdy liczba takich wiązań w cząsteczce jest bardzo spora, nazywa się je polipeptydami). P. otrzymuje się poliizobutylen słownik.

Czym jest POLIIZOBUTYLEN znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: