Słownik POLIIZOBUTYLEN co to znaczy.
Słownik POLIIZOBUTYLEN. Co znaczy syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu.

Czy przydatne?

Definicja POLIIZOBUTYLEN

Co to znaczy poliizobutylen: [-CH2C(CH3)2-]n, tworzywo należące do ↑ kauczuków syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu; nie ulega wulkanizacji, odporne chem. (kwasy, zasady, rozpuszczalniki, utlenianie), elastyczne, ma dobre właściwości elektroizolacyjne. Użytkowany do wyrobu uszczelek i izolacji w przemyśle chem. i elektrotechnicznym. Polimer o małej masie cząsteczkowej jest lepką cieczą użytkowaną jako składnik taśm klejących i plasteliny

Definicja PROCH CZARNY:
Co to jest materiał wybuchowy, spalający się bez wybuchu. W skład p.c. wchodzą w pierwszej kolejności węgiel drzewny (stąd nazwa), saletra potasowa i siarka. Wynaleziony w Chinach, a stamtąd przeniesiony do poliizobutylen.
Definicja POKRYCIA GALWANICZNE:
Co to jest nanoszone elektrolitycznie, w celach dekoracyjnych albo antykorozyjnych, na powierzchnię elementów przewodzących prąd elektryczny. Element pokrywany stanowi katodę elektrolizera, anoda jest wykonana poliizobutylen.
Definicja PROCES FOTOGRAFICZNY:
Co to jest przebiegających w ↑ emulsji fotograficznej, prowadzących do stworzenia trwałego obrazu. P.f. obejmuje trzy fazy: 1) naświetlanie, w czasie którego pod wpływem światła powstaje obraz utajony; w poliizobutylen.
Definicja PROMIENIE γ:
Co to jest elektromagnetyczne o długości poniżej 10-12 m, zwane także promieniowaniem jonizującym (gdyż skutkuje jonizację substancji, poprzez które przechodzi) albo promieniowaniem przenikliwym (gdyż jego poliizobutylen.

Czym jest POLIIZOBUTYLEN znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: