Słownik POLACHARYDY co to znaczy.
Słownik POLISACHARYDY. Co znaczy związki z gatunku węglowodanów, które można uważać za produkty ↑.

Czy przydatne?

Definicja POLISACHARYDY

Co to znaczy polisacharydy: odmiennie wielocukry, cukry złożone. Wielkocząsteczkowe związki z gatunku węglowodanów, które można uważać za produkty ↑ polikondensacji wielu cząsteczek ↑ monosacharydów, takich jak ↑ glukoza czy ↑ fruktoza (wytworem ubocznym jest woda). Hydroliza p. prowadzi ostatecznie do odtworzenia monomerycznych cząsteczek cukrów prostych. Do p. należą między innymi ↑ skrobia, ↑ celuloza, ↑ chityna, ↑ guma arabska, ↑ pektyny. To są związki pochodzenia naturalnego, szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, o złożonej budowie i stopniu polimeryzacji od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. (co odpowiada masom cząsteczkowym od kilku tys. do kilkunastu, czy nawet kilkuset mln). Można je podzielić na homo- i heteropolisacharydy; zależnie od tego, czy w rezultacie hydrolizy dają jeden monosacharyd, czy mieszaninę wielu monosacharydów. Znane są p. o łańcuchach prostych (celuloza) i rozgałęzionych (↑ glikogen)

Definicja PROMET:
Co to jest Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D. Coryella i L.E. Glendaina. W przyrodzie występuje w ilościach polisacharydy.
Definicja PROMIENIE KATODOWE:
Co to jest elektronów produkowany w lampie elektronowej w rezultacie ogrzewania jednej z elektrod i przyłożenia różnicy potencjału pomiędzy nimi. P.k. są używane między innymi w lampach rentgenowskich (↑ polisacharydy.
Definicja POLON:
Co to jest Polonium - Polonia oznacza Polska), pierwiastek chem., metal, Z = 84, m.at. 208,9824u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską Curie i P. Curie. Pierwiastek promieniotwórczy polisacharydy.
Definicja PAPIER:
Co to jest w procesie ↑ spilśniania i dalszej przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna), mineralnego albo zwierzęcego. Istnieje kilka sposobów klasyfikowania papieru, z racji na: 1 polisacharydy.

Czym jest POLISACHARYDY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: