Słownik POLTYREN PS co to znaczy.
Słownik POLISTYREN, PS. Co znaczy o dużej odporności chem. i dobrych właściwościach dielektrycznych.

Czy przydatne?

Definicja POLISTYREN, PS

Co to znaczy polistyren, ps: [-CH2CH(C6H5)-]n, termoplastyczne, palne tworzywo sztuczne, o dużej odporności chem. i dobrych właściwościach dielektrycznych i wąskim zakresie temp. stosowania. P. jest bezb., przezroczysty i kruchy. Użytkowany do wyrobu materiałów elektroizolacyjnych, części samochodowych i sprzętów gospodarstwa domowego, pojemników, zabawek, naczyń i sztućców jednorazowego użytku (w tym również kubków na gorące płyny). P. piankowy (w formie porowatego tworzywa) służy do produkcji styropianu, stosowanego jako tworzywo termoizolacyjne i materiał do wytwarzania opakowań. Łatwopalność minimalizuje się przez wykorzystanie dodatków chloropochodnych węglowodorów i tlenku antymonu. Styropian otrzymuje się poprzez spiekanie granulek polistyrenu. Kopolimer ↑ akrylonitrylu, ↑ styrenu i ↑ buta-1,3-dienu (ABS), o właściwościach lepszych niż macierzysty p., stosuje się do wyrobu sprzętu domowego (obudowy), walizek, rur i wyposażenia samochodów

Definicja POLON:
Co to jest Polonium - Polonia oznacza Polska), pierwiastek chem., metal, Z = 84, m.at. 208,9824u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską Curie i P. Curie. Pierwiastek promieniotwórczy polistyren, ps.
Definicja POLIWĘGLANY, PW, PC:
Co to jest węglowego, termoplastyczne tworzywa sztuczne pozyskiwane poprzez polikondensację ↑ fosgenu i fenoli dihydroksylowych. Cechują się idealnymi właściwościami mechanicznymi, dielektrycznymi, optycznymi polistyren, ps.
Definicja PRAWO DZIAŁANIA MAS:
Co to jest poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do iloczynu stężeń molowych substratów reakcji jest w danej temp., dla danej reakcji polistyren, ps.
Definicja PRAWO CHARLESA:
Co to jest do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą dla danej objętości V gazu: (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izochorycznych: (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do stanów polistyren, ps.

Czym jest POLISTYREN, PS znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: