Słownik POTAS co to znaczy.
Słownik POTAS. Co znaczy m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W.

Czy przydatne?

Definicja POTAS

Co to znaczy potas: znak K, (z łaciny Kalium), pierwiastek chem., metal, Z = 19, m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: karnalit, sylwin, sylwinit, kainit, saletra potasowa, muskowit (mika), skaleń potasowy; zawartość w skorupie ziemskiej: 2,3% mas., zawartość w organizmie człowieka: 0,2% masy. P. jest srebrzystobiały o metalicznym połysku i miękki; t.t. 63,7°C, t.w. 759°C, gęstość 0,86g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów p. 4s1; w związkach występuje na I stopniu utlenienia (jon K+ jest bezbarwny). Pierwiastek bardzo reaktywny; na powietrzu spala się do nadtlenku K2O2 i tlenku K2O, w tlenie do ponadtlenku KO2. Reaguje z wodą (wydzielający się wodór ulega zapaleniu) ; gwałtownie roztwarza się w kwasach i alkoholach wypierając z nich wodór. Gwałtownie reaguje z fluorowcami (powstają KX), wodorem (tworzy się KH), fosforem i siarką, amoniakiem (dając amidek potasu KNH2 i H2). Rozpuszcza się w ciekłym amoniaku, dając roztwór o bardzo wysokim przewodnictwie elektrycznym. P. nie reaguje z azotem. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe. Barwi płomień na fioletowo. Użytkowany jako katalizator w reakcjach polimeryzacji, chłodziwo w reaktorach jądrowych (stop potasu i sodu), środek osuszający, do otrzymywania K2O2 regenerującego powietrze; związki stosuje się do produkcji szkła, jako nawozy mineralne i w medycynie i przemyśle fotograficznym. Izotop potasu 40K (τ1/2 = 1,26·109 lat) jest użytkowany do datowania promieniotwórczego. Otrzymywany poprzez elektrolizę stopionego KOH, prażenie fluorku potasu z ↑ karbidem. P. i jego wodorotlenek wywołują mocne poparzenia skóry i błon śluzowych; nie wszystkie sole potasu (KCN) są silnie trujące. Aczkolwiek należy do ekipy makroelementów (↑ pierwiastki biogenne), to jego nadmiar jest szkodliwy dla organizmu

Definicja PRZEMIANA IZOTERMICZNA:
Co to jest izotermiczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i objętość, dlatego dla gazu doskonałego przemianę izotermiczną potas.
Definicja PODSTAWNIKI:
Co to jest w chemii org.; określone ekipy atomów połączone z łańcuchem albo pierścieniem związku org., na przykład -OH, -CH3, -Cl i tym podobne (por. ekipy funkcyjne) decydujące o właściwościach danego związku potas.
Definicja PIERWIASTEK CHEMICZNY:
Co to jest identycznej liczbie atomowej; najprostsza substancja, której na drodze chemicznej nie da się przekształcić w prostszą. Pierwiastek jest zatem substancją prostą. Definicja pierwiastka wprowadził do potas.
Definicja PRÓBA LUSTRA SREBRNEGO:
Co to jest ↑ próba Tollensa potas.

Czym jest POTAS znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: