Słownik POTAS co to znaczy.
Słownik POTAS. Co znaczy m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W.

Czy przydatne?

Definicja POTAS

Co to znaczy potas: znak K, (z łaciny Kalium), pierwiastek chem., metal, Z = 19, m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: karnalit, sylwin, sylwinit, kainit, saletra potasowa, muskowit (mika), skaleń potasowy; zawartość w skorupie ziemskiej: 2,3% mas., zawartość w organizmie człowieka: 0,2% masy. P. jest srebrzystobiały o metalicznym połysku i miękki; t.t. 63,7°C, t.w. 759°C, gęstość 0,86g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów p. 4s1; w związkach występuje na I stopniu utlenienia (jon K+ jest bezbarwny). Pierwiastek bardzo reaktywny; na powietrzu spala się do nadtlenku K2O2 i tlenku K2O, w tlenie do ponadtlenku KO2. Reaguje z wodą (wydzielający się wodór ulega zapaleniu) ; gwałtownie roztwarza się w kwasach i alkoholach wypierając z nich wodór. Gwałtownie reaguje z fluorowcami (powstają KX), wodorem (tworzy się KH), fosforem i siarką, amoniakiem (dając amidek potasu KNH2 i H2). Rozpuszcza się w ciekłym amoniaku, dając roztwór o bardzo wysokim przewodnictwie elektrycznym. P. nie reaguje z azotem. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe. Barwi płomień na fioletowo. Użytkowany jako katalizator w reakcjach polimeryzacji, chłodziwo w reaktorach jądrowych (stop potasu i sodu), środek osuszający, do otrzymywania K2O2 regenerującego powietrze; związki stosuje się do produkcji szkła, jako nawozy mineralne i w medycynie i przemyśle fotograficznym. Izotop potasu 40K (τ1/2 = 1,26·109 lat) jest użytkowany do datowania promieniotwórczego. Otrzymywany poprzez elektrolizę stopionego KOH, prażenie fluorku potasu z ↑ karbidem. P. i jego wodorotlenek wywołują mocne poparzenia skóry i błon śluzowych; nie wszystkie sole potasu (KCN) są silnie trujące. Aczkolwiek należy do ekipy makroelementów (↑ pierwiastki biogenne), to jego nadmiar jest szkodliwy dla organizmu

Definicja PROUST JOSEPH LOUIS:
Co to jest franc. Prof. chemii w szkole artyleryjskiej w Segowii (1777-1791) i Szkole Centralnej w Madrycie (1791-1808), członek francuskiej Akademii Nauk (od 1816 r.). Opierając się na ↑ analizy ilościowej potas.
Definicja PIROLUZYT:
Co to jest minerał, MnO2, barwy czarnej, ruda manganu potas.
Definicja Po:
Co to jest znak ↑ polonu potas.
Definicja PSYLOCYNA:
Co to jest związek chem.; ↑ alkaloid; wywołuje mocne halucynacje. Wspólnie z psylocybiną występuje w grzybku Psylocybe mexicana, uważanym poprzez Indian meksykańskich za święty potas.

Czym jest POTAS znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: