Słownik POTENCJAŁ STANDARDOWY co to znaczy.
Słownik POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY. Co znaczy mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej.

Czy przydatne?

Definicja POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY

Co to znaczy potencjał standardowy elektrody: wartość potencjału εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem standardowej elektrody wodorowej, której potencjał przyjęto za równy zero w każdej temp. (zobacz także szereg napięciowy elektrod metalicznych)

Definicja PODPOWŁOKA ELEKTRONOWA:
Co to jest atomowych o tych samych ↑ liczbach kwantowych: głównej - n i orbitalnej - l. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w podpowłoce wynosi 2(2l + 1). Podpowłoki znaczy się symbolami potencjał standardowy elektrody.
Definicja PARA:
Co to jest określający wzajemnie położenie 1,4-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie p-). Położenie 1,4-znaczy, iż podstawniki znajdują się przy atomach węgla położonych w pierścieniu naprzeciwko potencjał standardowy elektrody.
Definicja PROMET:
Co to jest Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D. Coryella i L.E. Glendaina. W przyrodzie występuje w ilościach potencjał standardowy elektrody.
Definicja POLIKONDENSACJA:
Co to jest ↑ reakcja polikondensacji potencjał standardowy elektrody.

Czym jest POTENCJAŁ STANDARDOWY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: