Słownik POTENCJAŁ STANDARDOWY co to znaczy.
Słownik POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY. Co znaczy mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej.

Czy przydatne?

Definicja POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY

Co to znaczy potencjał standardowy elektrody: wartość potencjału εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem standardowej elektrody wodorowej, której potencjał przyjęto za równy zero w każdej temp. (zobacz także szereg napięciowy elektrod metalicznych)

Definicja POLIMORFIZM:
Co to jest samej substancji w różnych postaciach krystalograficznych. Poszczególne postacie nazywa się odmianami polimorficznymi, do których należą na przykład: diament i grafit; siarka rombowa; piryt FeS2 potencjał standardowy elektrody.
Definicja PALNIK GAZOWY:
Co to jest wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego) w celu uzyskania ciepła. W laboratorium wykorzystuje się różne typy potencjał standardowy elektrody.
Definicja PRAWO KIRCHHOFFA:
Co to jest zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2 - ΔH1) = ΔCp (T2 - T1); gdzie ΔH2 - entalpia reakcji w temp. T2, ΔH1 - entalpia potencjał standardowy elektrody.
Definicja PASTEUR LOUIS:
Co to jest chemik i bakteriolog, zapoczątkował postęp stereochemii. W r. 1848 udowodnił, iż czynność optyczna związana jest z asymetrią naturalnych związków org. Badał sposoby wykorzystywane rozdzielaniu form D potencjał standardowy elektrody.

Czym jest POTENCJAŁ STANDARDOWY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: