Słownik POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY co to znaczy.
Słownik POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY. Co znaczy iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników.

Czy przydatne?

Definicja POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY

Co to znaczy potencjał termodynamiczny: rozmiar charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych składników: G = nAμ A + nBμ B +... + nNμN Podobnie, jak p.t. G charakteryzuje cały układ, potencjały chem. charakteryzują poszczególne składniki tego układu. Odpowiednio z nazwą, potencjał chem. dotyczy "możliwości" danego składnika do brania udziału w przemianach fizykochem. Na przykład osmozę wody do roztworu można objaśnić wyższym potencjałem chemicznym czystej wody od wody w roztworze

Definicja PASYWACJA:
Co to jest albo elektrochem., przeprowadzania substancji (przeważnie metali) w stan pasywny, gdzie jest ona odporna na działanie czynników chem. Metal pokrywa się cienką, szczelną warstwą tlenku albo soli potencjał termodynamiczny.
Definicja PAS:
Co to jest ↑ kwas salicylowy potencjał termodynamiczny.
Definicja PROCES ADIABATYCZNY:
Co to jest ↑ przemiana adiabatyczna potencjał termodynamiczny.
Definicja PRAWO BOUGERA-LAMBERTA:
Co to jest monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest proporcjonalna do grubości warstwy b, A = ab, gdzie a jest potencjał termodynamiczny.

Czym jest POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: