Słownik POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY co to znaczy.
Słownik POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY. Co znaczy iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników.

Czy przydatne?

Definicja POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY

Co to znaczy potencjał termodynamiczny: rozmiar charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych składników: G = nAμ A + nBμ B +... + nNμN Podobnie, jak p.t. G charakteryzuje cały układ, potencjały chem. charakteryzują poszczególne składniki tego układu. Odpowiednio z nazwą, potencjał chem. dotyczy "możliwości" danego składnika do brania udziału w przemianach fizykochem. Na przykład osmozę wody do roztworu można objaśnić wyższym potencjałem chemicznym czystej wody od wody w roztworze

Definicja PRAWO STOSUNKÓW OBJĘTOŚCIOWYCH:
Co to jest relacja stechiometryczny reagentów gazowych wyrażony jest małymi liczbami całkowitymi (w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia i temp.). Na przykład 3 obj. wodoru reagują z 1 obj. azotu tworząc 2 potencjał termodynamiczny co to jest.
Definicja POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY:
Co to jest εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem standardowej elektrody wodorowej, której potencjał przyjęto za potencjał termodynamiczny definicja.
Definicja PIERWIASTEK 114:
Co to jest ↑ ununkwad potencjał termodynamiczny co znaczy.
Definicja PRAWO OKRESOWOŚCI WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH PIERWIASTKÓW:
Co to jest pierwiastków, ułożonych wg wzrastających mas atomowych, zmieniają się w sposób okresowy. Prawo zostało podane poprzez chemika rosyjskiego D. Mendelejewa w formie układu okresowego pierwiastków chem potencjał termodynamiczny słownik.

Czym jest POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: