Słownik POWIERZCHNIE GRANICZNE co to znaczy.
Słownik POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH. Co znaczy funkcja falowa jest praktycznie równa.

Czy przydatne?

Definicja POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH

Co to znaczy powierzchnie graniczne orbitali atomowych: powierzchnie obejmujące taki region przestrzeni, poza którą funkcja falowa jest praktycznie równa zero. O rozmiarach i kształcie obszaru obejmowanego (↑ region orbitalny) poprzez powierzchnie graniczne informują ↑ liczby kwantowe orbitali elektronów. Gł. liczba kwantowa decyduje o rozmiarach obszaru orbitalnego, orbitalna liczba kwantowa ustala kształt tego obszaru, zaś magnetyczna liczba kwantowa - jego orientację przestrzenną. Na przykład powierzchnia graniczna orbitalu atomowego 1s posiada kulisty kształt, co wskazuje na równocenność wszystkich kierunków poruszania się od jądra atomu. Orbitale 2s, 3s i tak dalej mają również kształty kuliste, lecz o coraz większym promieniu. P.g.o.a. typu p mają w przybliżeniu kształt figur stworzonych poprzez obrót ósemek dookoła osi podłużnej, kształt przypomina klepsydrę lub hantlę. W przestrzeni są umieszczone wzajemnie prostopadle, tak jak osie prostokątnego układu kartezjańskiego x, y, z. Kształt orbitali p wskazuje, iż wyróżnionymi kierunkami znalezienia elektronu są: dla orbitalu px - oś x; dla orbitalu py - oś y; dla orbitalu pz - oś z układu współrzędnych Kartezjusza. Wskazuje to zatem na ich kierunkowe właściwości tłumaczące na przykład budowę przestrzenną cząsteczek (↑ hybrydyzacja orbitali atomowych)

Definicja PIROFOR:
Co to jest substancja, która w kontakcie z powietrzem zapala się samorzutnie, na przykład silnie rozdrobnione ↑żelazo metaliczne powierzchnie graniczne orbitali atomowych.
Definicja PRAWO HESSA:
Co to jest wewnętrznej albo ↑ entalpii w dowolnym procesie określone są wartościami zmiennych stanu układu przed rozpoczęciem i po procesie. Wartości ciepła reakcji (wyrażane poprzez zmianę energii wewnętrznej powierzchnie graniczne orbitali atomowych.
Definicja PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ:
Co to jest przemiana ↑ jądra atomowego, której towarzyszy emisja promieniowania (gł. promieni α, β i γ; ↑ promienie α, ↑ promienie β, ↑ promienie γ). Wyróżniamy p. naturalną, gdy nietrwałe ↑ izotopy występujące powierzchnie graniczne orbitali atomowych.
Definicja PROCES EGZOENERGETYCZNY:
Co to jest rezultacie której energia wydziela się w układzie na sposób ciepła, na przykład wskutek przebiegu odpowiedniej reakcji chem. (na przykład spalania węgla), hydratacji jonów rozpuszczanego kryształu powierzchnie graniczne orbitali atomowych.

Czym jest POWIERZCHNIE GRANICZNE znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: