Słownik POWIERZCHNIE GRANICZNE co to znaczy.
Słownik POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH. Co znaczy funkcja falowa jest praktycznie równa.

Czy przydatne?

Definicja POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH

Co to znaczy powierzchnie graniczne orbitali atomowych: powierzchnie obejmujące taki region przestrzeni, poza którą funkcja falowa jest praktycznie równa zero. O rozmiarach i kształcie obszaru obejmowanego (↑ region orbitalny) poprzez powierzchnie graniczne informują ↑ liczby kwantowe orbitali elektronów. Gł. liczba kwantowa decyduje o rozmiarach obszaru orbitalnego, orbitalna liczba kwantowa ustala kształt tego obszaru, zaś magnetyczna liczba kwantowa - jego orientację przestrzenną. Na przykład powierzchnia graniczna orbitalu atomowego 1s posiada kulisty kształt, co wskazuje na równocenność wszystkich kierunków poruszania się od jądra atomu. Orbitale 2s, 3s i tak dalej mają również kształty kuliste, lecz o coraz większym promieniu. P.g.o.a. typu p mają w przybliżeniu kształt figur stworzonych poprzez obrót ósemek dookoła osi podłużnej, kształt przypomina klepsydrę lub hantlę. W przestrzeni są umieszczone wzajemnie prostopadle, tak jak osie prostokątnego układu kartezjańskiego x, y, z. Kształt orbitali p wskazuje, iż wyróżnionymi kierunkami znalezienia elektronu są: dla orbitalu px - oś x; dla orbitalu py - oś y; dla orbitalu pz - oś z układu współrzędnych Kartezjusza. Wskazuje to zatem na ich kierunkowe właściwości tłumaczące na przykład budowę przestrzenną cząsteczek (↑ hybrydyzacja orbitali atomowych)

Definicja PROMIENIOWANIE LASEROWE:
Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali rzędu 102÷104 nm produkowane w laserze; p.l. cechuje się wysoką spójnością i monochromatycznością powierzchnie graniczne orbitali atomowych.
Definicja PROMIENIOWANIE TŁA:
Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł, oddziałujące na organizmy żywe poprzez cały czas, jednak zazwyczaj bez powierzchnie graniczne orbitali atomowych.
Definicja POLI(CHLOREK WINYLU):
Co to jest PVC) - [-CH2CHCl-]n, popularne tworzywo termoplastyczne o dużej odporności chem. (kwasy, zasady) i wąskim zakresie temp. stosowania (-10°C÷60°C). Ulega rozkładowi pod wpływem światła i ogrzewania powierzchnie graniczne orbitali atomowych.
Definicja POTAS:
Co to jest Kalium), pierwiastek chem., metal, Z = 19, m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: karnalit, sylwin, sylwinit, kainit powierzchnie graniczne orbitali atomowych.

Czym jest POWIERZCHNIE GRANICZNE znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: