Słownik POWIERZCHNIE GRANICZNE co to znaczy.
Słownik POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH. Co znaczy funkcja falowa jest praktycznie równa.

Czy przydatne?

Definicja POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH

Co to znaczy powierzchnie graniczne orbitali atomowych: powierzchnie obejmujące taki region przestrzeni, poza którą funkcja falowa jest praktycznie równa zero. O rozmiarach i kształcie obszaru obejmowanego (↑ region orbitalny) poprzez powierzchnie graniczne informują ↑ liczby kwantowe orbitali elektronów. Gł. liczba kwantowa decyduje o rozmiarach obszaru orbitalnego, orbitalna liczba kwantowa ustala kształt tego obszaru, zaś magnetyczna liczba kwantowa - jego orientację przestrzenną. Na przykład powierzchnia graniczna orbitalu atomowego 1s posiada kulisty kształt, co wskazuje na równocenność wszystkich kierunków poruszania się od jądra atomu. Orbitale 2s, 3s i tak dalej mają również kształty kuliste, lecz o coraz większym promieniu. P.g.o.a. typu p mają w przybliżeniu kształt figur stworzonych poprzez obrót ósemek dookoła osi podłużnej, kształt przypomina klepsydrę lub hantlę. W przestrzeni są umieszczone wzajemnie prostopadle, tak jak osie prostokątnego układu kartezjańskiego x, y, z. Kształt orbitali p wskazuje, iż wyróżnionymi kierunkami znalezienia elektronu są: dla orbitalu px - oś x; dla orbitalu py - oś y; dla orbitalu pz - oś z układu współrzędnych Kartezjusza. Wskazuje to zatem na ich kierunkowe właściwości tłumaczące na przykład budowę przestrzenną cząsteczek (↑ hybrydyzacja orbitali atomowych)

Definicja POZIOM ENERGETYCZNY:
Co to jest ↑ powłoka elektronowa powierzchnie graniczne orbitali atomowych.
Definicja PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA:
Co to jest poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania bądź redukcji) jest proporcjonalna do ładunku elektrycznego q, który powierzchnie graniczne orbitali atomowych.
Definicja PRAWO PRZESUNIĘĆ:
Co to jest Soddy´ego - prawidłowość opisująca przemiany pierwiastków promieniotwórczych, podana jednocześnie w 1913 r. poprzez Polaka K. Fajansa i Anglika F. Soddy´ego. Pierwiastek emitujący cząstki α zamienia powierzchnie graniczne orbitali atomowych.
Definicja PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW:
Co to jest chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej - ich zręby atomowe nie podlegają żadnym zmianom. Innymi słowy atom, na powierzchnie graniczne orbitali atomowych.

Czym jest POWIERZCHNIE GRANICZNE znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: