Słownik POZIOM ORBITALNY co to znaczy.
Słownik POZIOM ORBITALNY. Co znaczy wartościach ↑ liczb kwantowych, zwana także poziomem.

Czy przydatne?

Definicja POZIOM ORBITALNY

Co to znaczy poziom orbitalny: energia elektronu opisywanego orbitalem o ustalonych wartościach ↑ liczb kwantowych, zwana także poziomem energetycznym. W izolowanym atomie energia ta jest taka sama dla danej ↑ podpowłoki, lecz w zewnętrznym polu, na przykład magnetycznym, ulega zróżnicowaniu w zależności od wartości magnetycznej liczby kwantowej i magnetycznej kwantowej liczby spinowej. Poziomy orbitalne określają ↑ konfigurację elektronową atomu i umożliwiają interpretację widm atomowych

Definicja PER:
Co to jest halogenopochodnej węglowodoru przedrostek oznaczający, iż w jej cząsteczce wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami halogenu, na przykład perchloroetan C2Cl6, perfluoronaftalen C10F8 itp poziom orbitalny.
Definicja PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA:
Co to jest ↑ promieniotwórczość poziom orbitalny.
Definicja PROTONOWA TEORIA KWASÓW I ZASAD:
Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda poziom orbitalny.
Definicja PROTEOLIZA:
Co to jest wpływem odpowiednich ↑enzymów. Enzymy proteolityczne, zwane także trawiennymi, podzielone są na dwie ekipy; pierwsza działa na końcówki cząsteczek białka, a druga - wewnątrz łańcucha. Należy do nich poziom orbitalny.

Czym jest POZIOM ORBITALNY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: