Słownik PRACA OBJĘTOŚCIOWA co to znaczy.
Słownik PRACA OBJĘTOŚCIOWA. Co znaczy składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem.

Czy przydatne?

Definicja PRACA OBJĘTOŚCIOWA

Co to znaczy praca objętościowa: robota realizowana poprzez rozprężający się gaz w układzie składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem (poruszającym się bez tarcia), obciążonym ciśnieniem p mniejszym od ciśnienia gazu. W najprostszym ujęciu można ją obliczyć ze wzoru: gdzie ΔV jest zmianą obj., zaś symbol minus znaczy, iż robota została wykonana poprzez układ (jego ↑ energia wewnętrzna zmalała). Pracę realizowaną nad układem, przy wciskaniu tłoka do wnętrza cylindra, oblicza się z analogicznego wzoru z przeciwnym znakiem, a p znaczy wtedy ciśnienie działające na tłok od wnętrza cylindra (ogólnie przy obliczaniu p.o. chodzi o ciśnienie, przeciwko któremu robota zostaje wykonana)

Definicja PEKTYNY:
Co to jest polisacharydów i ich pochodnych, o masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego, jego estrów metylowych, arabinozy i galaktozy. P. występują w owocach i warzywach (na praca objętościowa co to jest.
Definicja PLAGIOKLAZY:
Co to jest ekipa minerałów, ↑ skalenie praca objętościowa definicja.
Definicja PAROWNICA:
Co to jest miseczka (przeważnie porcelanowa, wyposażona w dziobek ułatwiający przelewanie) o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, stosowana w laboratorium do odparowywania roztworów (samoistnego albo praca objętościowa co znaczy.
Definicja PONADTLENKI:
Co to jest zawierające ↑ anionorodnik ponadtlenkowy , charakterystyczne dla w najwyższym stopniu reaktywnych metali z gatunku litowców (↑ potasu, ↑ rubidu i ↑ cezu; ↑ litowce), pozyskiwane w rezultacie spalania praca objętościowa słownik.

Czym jest PRACA OBJĘTOŚCIOWA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: