Słownik PRACA OBJĘTOŚCIOWA co to znaczy.
Słownik PRACA OBJĘTOŚCIOWA. Co znaczy składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem.

Czy przydatne?

Definicja PRACA OBJĘTOŚCIOWA

Co to znaczy praca objętościowa: robota realizowana poprzez rozprężający się gaz w układzie składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem (poruszającym się bez tarcia), obciążonym ciśnieniem p mniejszym od ciśnienia gazu. W najprostszym ujęciu można ją obliczyć ze wzoru: gdzie ΔV jest zmianą obj., zaś symbol minus znaczy, iż robota została wykonana poprzez układ (jego ↑ energia wewnętrzna zmalała). Pracę realizowaną nad układem, przy wciskaniu tłoka do wnętrza cylindra, oblicza się z analogicznego wzoru z przeciwnym znakiem, a p znaczy wtedy ciśnienie działające na tłok od wnętrza cylindra (ogólnie przy obliczaniu p.o. chodzi o ciśnienie, przeciwko któremu robota zostaje wykonana)

Definicja PRAWA GAZU DOSKONAŁEGO:
Co to jest opisujących zachowanie się gazu doskonałego; do p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej gazów, ↑ równanie Clapeyrona i wynikające z niego: ↑ prawo Boyle´a-Mariette´a, ↑ prawo Gay praca objętościowa.
Definicja PIASEK:
Co to jest luźna skała osadowa zbudowana z ziaren o średnicy do 2 mm, gł. składnik - tlenek krzemu; użytkowany gł. w budownictwie i przemyśle szklarskim praca objętościowa.
Definicja PARAFORMALDEHYD:
Co to jest formaldehydu (↑ aldehyd mrówkowy) o stopniu polimeryzacji wynoszącym około 100, biała substancja stała. P. powstaje samorzutnie w ciekłym aldehydzie (aczkolwiek mechanizm ten jest reakcją odwracalną praca objętościowa.
Definicja PASTY DO ZĘBÓW:
Co to jest zawierające: substancje czyszczące (40÷50% masy; węglan wapnia, wodoroortofosforan(V) wapnia, węglan magnezu, tlenek krzemu(IV) - krzemionka koloidalna), substancje zmiękczające (gliceryna, sorbitol praca objętościowa.

Czym jest PRACA OBJĘTOŚCIOWA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: