Słownik PRACA OBJĘTOŚCIOWA co to znaczy.
Słownik PRACA OBJĘTOŚCIOWA. Co znaczy składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem.

Czy przydatne?

Definicja PRACA OBJĘTOŚCIOWA

Co to znaczy praca objętościowa: robota realizowana poprzez rozprężający się gaz w układzie składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem (poruszającym się bez tarcia), obciążonym ciśnieniem p mniejszym od ciśnienia gazu. W najprostszym ujęciu można ją obliczyć ze wzoru: gdzie ΔV jest zmianą obj., zaś symbol minus znaczy, iż robota została wykonana poprzez układ (jego ↑ energia wewnętrzna zmalała). Pracę realizowaną nad układem, przy wciskaniu tłoka do wnętrza cylindra, oblicza się z analogicznego wzoru z przeciwnym znakiem, a p znaczy wtedy ciśnienie działające na tłok od wnętrza cylindra (ogólnie przy obliczaniu p.o. chodzi o ciśnienie, przeciwko któremu robota zostaje wykonana)

Definicja PEPTYDY:
Co to jest aminokwasów, gdzie cząsteczki połączone są ↑ wiązaniem peptydowym -CO-NH-; w razie, gdy liczba takich wiązań w cząsteczce jest bardzo spora, nazywa się je polipeptydami). P. otrzymuje się praca objętościowa.
Definicja PARAFORMALDEHYD:
Co to jest formaldehydu (↑ aldehyd mrówkowy) o stopniu polimeryzacji wynoszącym około 100, biała substancja stała. P. powstaje samorzutnie w ciekłym aldehydzie (aczkolwiek mechanizm ten jest reakcją odwracalną praca objętościowa.
Definicja POLI(ALKOHOL WINYLOWY):
Co to jest n, termoplastyczne tworzywo sztuczne pozyskiwane poprzez hydrolizę ↑ poli(octanu winylu). Tworzywo rozp. w wodzie (rozpuszczalność zależy od stopnia hydrolizy), palne, o dużej wytrzymałości praca objętościowa.
Definicja PTFE:
Co to jest ↑ teflon praca objętościowa.

Czym jest PRACA OBJĘTOŚCIOWA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: