Słownik PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA co to znaczy.
Słownik PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA. Co znaczy e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z.

Czy przydatne?

Definicja PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA

Co to znaczy prawa elektrolizy faradaya: dwa prawa odkryte poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania bądź redukcji) jest proporcjonalna do ładunku elektrycznego q, który przepłynął poprzez elektrolizer: m = kq = kIt, gdzie k - równoważnik elektrochem. pełniący rolę współczynnika proporcjonalności, I - natężenie płynącego prądu elektrycznego, t - czas przepływu prądu (czas trwania elektrolizy). Drugie p.e.F. jest formułowane na kilka sposobów: a) podaje sedno fizyczny równoważnika elektrochemicznego k: gdzie M - masa molowa substancji, z - liczba ładunkowa, charakterystyczna dla danej reakcji elektrodowej dla 1 mola substancji o masie molowej M, F - stała Faradaya F = 96485,3C·mol-1; b) masy różnych substancji wydzielonych na elektrodach poprzez identyczne ładunki elektryczne przepływające poprzez elektolizer(y) są proporcjonalne do ich mas równoważnikowych M/z: gdzie symbole cyfrowe odnoszą się do odpowiednich substancji 1 albo 2. Połączenie obu praw prowadzi do tak zwany równania elektrolizy: Na przykład dla reakcji: 2 H2O + 2e- H2 + 2OH-; Z = 2, = 2g·mol-1

Definicja PROUST JOSEPH LOUIS:
Co to jest franc. Prof. chemii w szkole artyleryjskiej w Segowii (1777-1791) i Szkole Centralnej w Madrycie (1791-1808), członek francuskiej Akademii Nauk (od 1816 r.). Opierając się na ↑ analizy ilościowej prawa elektrolizy faradaya.
Definicja POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY:
Co to jest εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem standardowej elektrody wodorowej, której potencjał przyjęto za prawa elektrolizy faradaya.
Definicja POLI(OCTAN WINYLU):
Co to jest OOCCH3)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne. W zależności od metody otrzymywania może być miękki, ciągliwy albo kruchy; p. jest palny i niewiele odporny chem. (ulega działaniu kwasów, zasad prawa elektrolizy faradaya.
Definicja PAPIEREK WSKAŹNIKOWY:
Co to jest zawierający odczynnik, który reagując z substancją obecną w roztworze wywołuje zmianę barwy papierka, co wskazuje na obecność tejże substancji w roztworze (na przykład kwasu lub zasady). Papierek prawa elektrolizy faradaya.

Czym jest PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: