PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA co to znaczy
Słownik PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA. Co znaczy e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z.

Czy przydatne?

Definicja PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA

Co to znaczy prawa elektrolizy faradaya: dwa prawa odkryte poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania bądź redukcji) jest proporcjonalna do ładunku elektrycznego q, który przepłynął poprzez elektrolizer: m = kq = kIt, gdzie k - równoważnik elektrochem. pełniący rolę współczynnika proporcjonalności, I - natężenie płynącego prądu elektrycznego, t - czas przepływu prądu (czas trwania elektrolizy). Drugie p.e.F. jest formułowane na kilka sposobów: a) podaje sedno fizyczny równoważnika elektrochemicznego k: gdzie M - masa molowa substancji, z - liczba ładunkowa, charakterystyczna dla danej reakcji elektrodowej dla 1 mola substancji o masie molowej M, F - stała Faradaya F = 96485,3C·mol-1; b) masy różnych substancji wydzielonych na elektrodach poprzez identyczne ładunki elektryczne przepływające poprzez elektolizer(y) są proporcjonalne do ich mas równoważnikowych M/z: gdzie symbole cyfrowe odnoszą się do odpowiednich substancji 1 albo 2. Połączenie obu praw prowadzi do tak zwany równania elektrolizy: Na przykład dla reakcji: 2 H2O + 2e- H2 + 2OH-; Z = 2, = 2g·mol-1

Czym jest PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA znaczenie w Definicje chemia P .