Słownik PRAWA GAZU DOSKONAŁEGO co to znaczy.
Słownik PRAWA GAZU DOSKONAŁEGO. Co znaczy p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej.

Czy przydatne?

Definicja PRAWA GAZU DOSKONAŁEGO

Co to znaczy prawa gazu doskonałego: zestaw praw opisujących zachowanie się gazu doskonałego; do p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej gazów, ↑ równanie Clapeyrona i wynikające z niego: ↑ prawo Boyle´a-Mariette´a, ↑ prawo Gay-Lussaca, ↑ prawo Charlesa i ↑ równanie Poissona

Definicja POLARNOŚĆ:
Co to jest położenia ładunku elektronowego w cząsteczce posiadającej wiązania kowalencyjne, wywołana różną elektroujemnością atomów tworzących cząsteczkę. Atomy bardziej elektroujemne bardziej przeciągają prawa gazu doskonałego.
Definicja POWŁOKI OCHRONNE:
Co to jest metali, farb, tworzyw sztucznych i tym podobne, nakładane na powierzchnie elementów w celu zabezpieczenia ich przed ↑ korozją, następującą wskutek działania agresywnych czynników środowiska (kwaśne prawa gazu doskonałego.
Definicja PŁOMIEŃ:
Co to jest gazów powstająca w trakcie spalania ciał o różnym stanie skupienia. Utleniacz i paliwo są w p. zmieszane ze sobą albo mieszają się w chwili spalania, a w czasie zachodzących reakcji elementarnych prawa gazu doskonałego.
Definicja PODSTAWNIK I RODZAJU:
Co to jest ↑ skierowujący wpływ podstawników prawa gazu doskonałego.

Czym jest PRAWA GAZU DOSKONAŁEGO znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: