Słownik PRAWO BOUGERA-LAMBERTA co to znaczy.
Słownik PRAWO BOUGERA-LAMBERTA. Co znaczy trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO BOUGERA-LAMBERTA

Co to znaczy prawo bougera-lamberta: promieniowanie monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest proporcjonalna do grubości warstwy b, A = ab, gdzie a jest współczynnikiem absorpcji

Definicja PIROKATECHINA:
Co to jest związek należący do polifenoli (↑ fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w. 240 °C. Pozyskiwana poprzez hydrolizę o dichlorobenzenu albo stapianie kwasu o prawo bougera-lamberta.
Definicja PIRANOZA:
Co to jest tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest sześcioczłonowy i złożona jest z pięciu atomów węgla i jednego atomu tlenu. Jeżeli prawo bougera-lamberta.
Definicja PROMIENIE KATODOWE:
Co to jest elektronów produkowany w lampie elektronowej w rezultacie ogrzewania jednej z elektrod i przyłożenia różnicy potencjału pomiędzy nimi. P.k. są używane między innymi w lampach rentgenowskich (↑ prawo bougera-lamberta.
Definicja POLIETYLEN, PE:
Co to jest produkowany w rezultacie polimeryzacji ↑ etenu. P. jest wytrzymałym mechanicznie, chem. i termicznie, woskowo-białym tworzywem termoplastycznym. Stosowany do pakowania (folie), wytwarzania narzędzi prawo bougera-lamberta.

Czym jest PRAWO BOUGERA-LAMBERTA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: