Słownik PRAWO BOUGERA-LAMBERTA co to znaczy.
Słownik PRAWO BOUGERA-LAMBERTA. Co znaczy trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO BOUGERA-LAMBERTA

Co to znaczy prawo bougera-lamberta: promieniowanie monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest proporcjonalna do grubości warstwy b, A = ab, gdzie a jest współczynnikiem absorpcji

Definicja PALIWA:
Co to jest naturalne albo syntetyczne i ich mieszaniny użytkowane do wytwarzania energii w procesie ich spalania (p. konwencjonalne) albo w rezultacie zachodzących w nich ↑ przemian jądrowych. Z racji na stan prawo bougera-lamberta.
Definicja PALIWO JĄDROWE:
Co to jest materiał zawierający izotopy promieniotwórcze uranu (235U i 233U; ↑ uran) i plutonu (239Pu; ↑ pluton), w ilości zapewniającej przebieg łańcuchowego ↑ rozszczepienia jąder atomowych prawo bougera-lamberta.
Definicja POLIPROPYLEN, PP:
Co to jest termoplastyczne tworzywo sztuczne, o bardzo dużej odporności chem. (ulega jedynie działaniu stężonych kwasów H2SO4 i HNO3) i szerokim zakresie temp. stosowania (-35°C÷130°C). Białożółtawe prawo bougera-lamberta.
Definicja PIROKATECHINA:
Co to jest związek należący do polifenoli (↑ fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w. 240 °C. Pozyskiwana poprzez hydrolizę o dichlorobenzenu albo stapianie kwasu o prawo bougera-lamberta.

Czym jest PRAWO BOUGERA-LAMBERTA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: