Słownik PRAWO DZIAŁANIA MAS co to znaczy.
Słownik PRAWO DZIAŁANIA MAS. Co znaczy stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO DZIAŁANIA MAS

Co to znaczy prawo działania mas: prawo sformułowane poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do iloczynu stężeń molowych substratów reakcji jest w danej temp., dla danej reakcji wielkością stałą, zwaną stałą równowagi chem. Dla reakcji odwracalnej mA + nB ⇆ pC + rD wzór na stałą równowagi przyjmuje postać P.d.m. i stała równowagi chem. odnoszą się do wszystkich reakcji odwracalnych na przykład reakcji dysocjacji jonowej soli, kwasów i zasad, reakcji powstawania związków kompleksowych i in

Definicja PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA:
Co to jest poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania bądź redukcji) jest proporcjonalna do ładunku elektrycznego q, który prawo działania mas.
Definicja POLIMER TERMOPLASTYCZNY:
Co to jest polimer, który może być stopiony poprzez ogrzanie do odpowiedniej temp. Zobacz także tworzywa termoplastyczne prawo działania mas.
Definicja PAROWANIE:
Co to jest przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę gazową; przemiana odwrotna do ↑ skraplania prawo działania mas.
Definicja PODSTAWIENIE:
Co to jest ↑ reakcja substytucji prawo działania mas.

Czym jest PRAWO DZIAŁANIA MAS znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: