Słownik PRAWO KIRCHHOFFA co to znaczy.
Słownik PRAWO KIRCHHOFFA. Co znaczy uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO KIRCHHOFFA

Co to znaczy prawo kirchhoffa: prawo określające zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2 - ΔH1) = ΔCp (T2 - T1); gdzie ΔH2 - entalpia reakcji w temp. T2, ΔH1 - entalpia reakcji w temp. T1, ΔCp - ciepło molowe reakcji pod stałym ciśnienie; n - liczba moli produktu albo substratu w równaniu stechiometrycznym

Definicja PROMIENIOWANIE RELIKTOWE:
Co to jest szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte przypadkowo poprzez Penziasa i Wilsona (1965). P.r. odpowiada temp. 2,7K prawo kirchhoffa.
Definicja PODCZERWIEŃ:
Co to jest angielskiego infrared ), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach fali (a więc mniejszych energiach kwantów) niż ↑ światło widzialne, zazwyczaj w dziedzinie 10 prawo kirchhoffa.
Definicja PRAWO ZACHOWANIA MASY:
Co to jest zamkniętym suma mas produktów reakcji chem. jest równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało sformułowane pod koniec XVIII wieku dzięki pracom J.B. van Helmonta, M. Łomonosowa i (w prawo kirchhoffa.
Definicja PIANA:
Co to jest rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można dostać wytrząsając ciecz z nierozp. w niej gazem, która w tej postaci nie jest prawo kirchhoffa.

Czym jest PRAWO KIRCHHOFFA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: