Słownik PRAWO KIRCHHOFFA co to znaczy.
Słownik PRAWO KIRCHHOFFA. Co znaczy uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO KIRCHHOFFA

Co to znaczy prawo kirchhoffa: prawo określające zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2 - ΔH1) = ΔCp (T2 - T1); gdzie ΔH2 - entalpia reakcji w temp. T2, ΔH1 - entalpia reakcji w temp. T1, ΔCp - ciepło molowe reakcji pod stałym ciśnienie; n - liczba moli produktu albo substratu w równaniu stechiometrycznym

Definicja PLEKSIGLAS:
Co to jest ↑ szkło organiczne prawo kirchhoffa.
Definicja PALIWO JĄDROWE:
Co to jest materiał zawierający izotopy promieniotwórcze uranu (235U i 233U; ↑ uran) i plutonu (239Pu; ↑ pluton), w ilości zapewniającej przebieg łańcuchowego ↑ rozszczepienia jąder atomowych prawo kirchhoffa.
Definicja POLIADDUKCJA:
Co to jest ↑ reakcja poliaddukcji prawo kirchhoffa.
Definicja PRAWO OKRESOWOŚCI WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH PIERWIASTKÓW:
Co to jest pierwiastków, ułożonych wg wzrastających mas atomowych, zmieniają się w sposób okresowy. Prawo zostało podane poprzez chemika rosyjskiego D. Mendelejewa w formie układu okresowego pierwiastków chem prawo kirchhoffa.

Czym jest PRAWO KIRCHHOFFA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: