Słownik PRAWO KIRCHHOFFA co to znaczy.
Słownik PRAWO KIRCHHOFFA. Co znaczy uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO KIRCHHOFFA

Co to znaczy prawo kirchhoffa: prawo określające zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2 - ΔH1) = ΔCp (T2 - T1); gdzie ΔH2 - entalpia reakcji w temp. T2, ΔH1 - entalpia reakcji w temp. T1, ΔCp - ciepło molowe reakcji pod stałym ciśnienie; n - liczba moli produktu albo substratu w równaniu stechiometrycznym

Definicja POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY:
Co to jest εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem standardowej elektrody wodorowej, której potencjał przyjęto za prawo kirchhoffa.
Definicja PARAMETRY STANU UKŁADU:
Co to jest impulsy takie jak ciśnienie, temp., objętość, stężenie określające stan układu prawo kirchhoffa.
Definicja PIROP:
Co to jest minerał z gatunku ↑ granatów, kamień półszlachetny, Mg3Al2[SiO4]3; przezroczysty, barwy różowoczerwonej albo czerwonej prawo kirchhoffa.
Definicja POLIMORFIZM:
Co to jest samej substancji w różnych postaciach krystalograficznych. Poszczególne postacie nazywa się odmianami polimorficznymi, do których należą na przykład: diament i grafit; siarka rombowa; piryt FeS2 prawo kirchhoffa.

Czym jest PRAWO KIRCHHOFFA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: