Słownik PRAWO OKTAW co to znaczy.
Słownik PRAWO OKTAW. Co znaczy poprzez chemika angielskiego J.A. Newlandsa. Polegała na zauważeniu.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO OKTAW

Co to znaczy prawo oktaw: jedna z prób systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika angielskiego J.A. Newlandsa. Polegała na zauważeniu, iż właściwości chem. pierwiastków, ułożonych w następnym porządku rosnących mas atomowych, powtarzają się oktawami jak tony w muzyce

Definicja PCR:
Co to jest ↑reakcja łańcuchowa polimerazy prawo oktaw.
Definicja PRAWO BOYLE´A-MARIOTTE´A:
Co to jest iloczyn ciśnienia p i objętości V posiada stałą wartość: p·V = const = nRT (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izotermicznych: p1V1 = p2V2 (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do prawo oktaw.
Definicja PROSTAGLANDYNY:
Co to jest pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup hydroksylowych i karbonylowych w pierścieniu cyklopentanowym, albo prawo oktaw.
Definicja POLI(CHLOREK WINYLU):
Co to jest PVC) - [-CH2CHCl-]n, popularne tworzywo termoplastyczne o dużej odporności chem. (kwasy, zasady) i wąskim zakresie temp. stosowania (-10°C÷60°C). Ulega rozkładowi pod wpływem światła i ogrzewania prawo oktaw.

Czym jest PRAWO OKTAW znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: