Słownik PRAWO PRZESUNIĘĆ co to znaczy.
Słownik PRAWO PRZESUNIĘĆ. Co znaczy pierwiastków promieniotwórczych, podana jednocześnie w 1913 r.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO PRZESUNIĘĆ

Co to znaczy prawo przesunięć: reguła Fajansa-Soddy´ego - prawidłowość opisująca przemiany pierwiastków promieniotwórczych, podana jednocześnie w 1913 r. poprzez Polaka K. Fajansa i Anglika F. Soddy´ego. Pierwiastek emitujący cząstki α zamienia się w pierwiastek przesunięty w układzie okresowym o dwa miejsca w lewo

Definicja PLASTYFIKATOR:
Co to jest substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich przeróbkę i rozszerzająca zakres stosowalności. P. powinien prawo przesunięć.
Definicja PIROL:
Co to jest heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w. 130°C) o polarnej cząsteczce, znacząco stabilniejszej od prawo przesunięć.
Definicja PRAWO CHARLESA:
Co to jest do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą dla danej objętości V gazu: (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izochorycznych: (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do stanów prawo przesunięć.
Definicja PLATYNA:
Co to jest Platinum), pierwiastek chem., metal, Z = 78, m.at. 195,08u, ekipa ↑ niklowców. Znana Indianom przed Kolumbem. Odkryta w 1740 r. poprzez A. de Ulloa i Wooda. Występuje w przyrodzie w stanie rodzimym w prawo przesunięć.

Czym jest PRAWO PRZESUNIĘĆ znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: