Słownik PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA co to znaczy.
Słownik PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA. Co znaczy stopniem dysocjacji (α) i stężeniem molowym.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA

Co to znaczy prawo rozcieńczeń ostwalda: zależność pomiędzy stałą dysocjacji elektrolitu (K), stopniem dysocjacji (α) i stężeniem molowym elektrolitu (c): . P.r.O. sformułowane zostało w 1888 r

Definicja PATYNA:
Co to jest pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2(OH)2CO3 i siarczanu(VI) diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2 prawo rozcieńczeń ostwalda.
Definicja PROMET:
Co to jest Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D. Coryella i L.E. Glendaina. W przyrodzie występuje w ilościach prawo rozcieńczeń ostwalda.
Definicja PALNIK ACETYLENOWY:
Co to jest cięcia albo spawania metali w wysokiej temp., wykorzystuje mocną egzoenergetyczność reakcji spalania ↑ etynu w tlenie (temp. płomienia do 3500 °C). Palnik zbudowany jest z dwóch rurek skończonych prawo rozcieńczeń ostwalda.
Definicja PRAWO PRZESUNIĘĆ:
Co to jest Soddy´ego - prawidłowość opisująca przemiany pierwiastków promieniotwórczych, podana jednocześnie w 1913 r. poprzez Polaka K. Fajansa i Anglika F. Soddy´ego. Pierwiastek emitujący cząstki α zamienia prawo rozcieńczeń ostwalda.

Czym jest PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: