Słownik PRAWO ZACHOWANIA MASY co to znaczy.
Słownik PRAWO ZACHOWANIA MASY. Co znaczy równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało.

Czy przydatne?

Definicja PRAWO ZACHOWANIA MASY

Co to znaczy prawo zachowania masy: w układzie zamkniętym suma mas produktów reakcji chem. jest równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało sformułowane pod koniec XVIII wieku dzięki pracom J.B. van Helmonta, M. Łomonosowa i (w pierwszej kolejności) A. Lavoisiera. Jednakże p.z.m. nie jest w pełni ścisłe, może być użytkowane we wszystkich obliczeniach praktycznych, gdyż skutek energetyczny reakcji chem. odpowiada zmianom masy rzędu 10-9 g na 1g reagenta, tzn. niemierzalnie małym. Zobacz prawo zachowania materii

Definicja PROT:
Co to jest 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru (protu) w naturalnym wodorze wynosi 99,984%. W najwyższym stopniu prawo zachowania masy.
Definicja PRIONY:
Co to jest na ogół w organizmie człowieka i zwierząt, które w rezultacie zmiany ↑konformacji mogą stać się faktorem patogennym, wywołującym takie dolegliwości, jak BSE ( dolegliwość szalonych krów ) u owiec i prawo zachowania masy.
Definicja PUNKT CURIE:
Co to jest ↑ temp. Curie prawo zachowania masy.
Definicja PRAWO KIRCHHOFFA:
Co to jest zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2 - ΔH1) = ΔCp (T2 - T1); gdzie ΔH2 - entalpia reakcji w temp. T2, ΔH1 - entalpia prawo zachowania masy.

Czym jest PRAWO ZACHOWANIA MASY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: