Słownik PRAZEODYM co to znaczy.
Słownik PRAZEODYM. Co znaczy Z = 59, m.at. 140,90765u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z noedymem) w.

Czy przydatne?

Definicja PRAZEODYM

Co to znaczy prazeodym: znak Pr, (z łaciny Praseodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 59, m.at. 140,90765u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z noedymem) w 1885 r. poprzez K. von Welsbacha. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: monacyt, bastensyt, ceryt; zawartość w skorupie ziemskiej: 8·10-4% mas. Występuje w dwóch odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków). P. jest srebrzystoszary, błyszczący, kowalny, miękki i ciągliwy; t.t. 935°C, t.w. 3020°C, gęstość 6,77g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów p. 4f36s2; w związkach występuje na III i IV stopniu utlenienia (jon Pr3+ w roztworach wodnych jest zielony). P. jest czynny chemicznie; na powietrzu utlenia się do tlenku Pr2O3; ogrzewając tlenek w czystym tlenie otrzymuje się inny tlenek PrO2. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór. Jony Pr4+ są utleniaczami (rozkładają wodę z wydzieleniem tlenu). P. jest składnikiem stopów (użytkowanych do odtleniania i odsiarczania stopionych metali i do wyrobu rdzeni elektromagnesów), a jego związki stosuje się do barwienia szkła i ceramiki i jako katalizatory syntez chem. Otrzymywany poprzez elektrolizę stopionego PrCl3 i redukcję PrCl3 magnezem albo wapniem

Definicja PROLINA:
Co to jest pirolidynokarboksylowy, jeden z ↑ aminokwasów, dobrze rozp. w wodzie, ma słodki smak. Składnik wszystkich białek, w szczególności włókienkowych tkanki łącznej i prolamin (białka roślinne). Pochodne p prazeodym.
Definicja PLAGIOKLAZY:
Co to jest ekipa minerałów, ↑ skalenie prazeodym.
Definicja POJEMNOŚĆ BUFOROWA:
Co to jest ↑ mieszanina buforowa prazeodym.
Definicja PIERWIASTKI BIOGENNE:
Co to jest konieczne do życia roślin i zwierząt. P.b. dla roślin to: węgiel, tlen, wodór, azot, siarka, fosfor, sód, potas, magnez, wapń, żelazo, mangan, miedź, cynk, bor, krzem, molibden, chlor. P.b. dla prazeodym.

Czym jest PRAZEODYM znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: