Słownik PRÓBA JODOFORMOWA co to znaczy.
Słownik PRÓBA JODOFORMOWA. Co znaczy org. (na przykład metyloketonów, etanolu), prowadzi do.

Czy przydatne?

Definicja PRÓBA JODOFORMOWA

Co to znaczy próba jodoformowa: reakcja pozwalająca na wykrywanie nie wszystkich związków org. (na przykład metyloketonów, etanolu), prowadzi do stworzenia ↑ jodoformu CHI3: R-CO-CH3 + 3I2 + 4NaOH RCOONa + CHI3 + 3NaI + 3H2O. Jodoform wydziela się w formie żółtych kryształków o charakterystycznym zapachu, rozkładających się na świetle i powietrzu

Definicja PIROL:
Co to jest heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w. 130°C) o polarnej cząsteczce, znacząco stabilniejszej od próba jodoformowa.
Definicja PIRANOZA:
Co to jest tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest sześcioczłonowy i złożona jest z pięciu atomów węgla i jednego atomu tlenu. Jeżeli próba jodoformowa.
Definicja PRAWO AVOGADRA:
Co to jest jedno z fundamentalnych praw gazów idealnych, odkryte poprzez Avogadra w 1811 r. Odpowiednio z p.A. równe objętości różnych gazów w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia i temp. zawierają jednakową próba jodoformowa.
Definicja PRACA:
Co to jest przekazywania energii; skalarna rozmiar fizyczna określająca wartość energii zużytej na przemieszczenie ciała materialnego z jednego położenia do drugiego. Zobacz także robota objętościowa, por próba jodoformowa.

Czym jest PRÓBA JODOFORMOWA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: