Słownik PRÓBA OBRĄCZKOWA co to znaczy.
Słownik PRÓBA OBRĄCZKOWA. Co znaczy dzięki jonów żelaza(II), realizowana w obecności kwasu.

Czy przydatne?

Definicja PRÓBA OBRĄCZKOWA

Co to znaczy próba obrączkowa: reakcja pozwalająca na wykrywanie jonów azotanowych(V) dzięki jonów żelaza(II), realizowana w obecności kwasu siarkowego(VI). Do probówki z badanym roztworem dodaje się chlorku żelaza(II), a w dalszym ciągu ostrożnie, wlewając po ściance, dodajemy niewielką liczba H2SO4. Na granicy faz kwas siarkowy(VI) - próbka pojawia się brunatne zabarwienie w formie obrączki, pochodzące od jonów kompleksowych, zawierających grupę (FeNO)2

Definicja PROCH CZARNY:
Co to jest materiał wybuchowy, spalający się bez wybuchu. W skład p.c. wchodzą w pierwszej kolejności węgiel drzewny (stąd nazwa), saletra potasowa i siarka. Wynaleziony w Chinach, a stamtąd przeniesiony do próba obrączkowa.
Definicja PÓŁMETALE:
Co to jest wykazujące jednocześnie właściwości metali i niemetali. P. są półprzewodnikami; ich przewodnictwo elektryczne jest małe, jednak wzrasta gwałtownie ze wzrostem temp. (przeciwnie niż w razie metali). P próba obrączkowa.
Definicja PAROWANIE:
Co to jest przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę gazową; przemiana odwrotna do ↑ skraplania próba obrączkowa.
Definicja PIROFOR:
Co to jest substancja, która w kontakcie z powietrzem zapala się samorzutnie, na przykład silnie rozdrobnione ↑żelazo metaliczne próba obrączkowa.

Czym jest PRÓBA OBRĄCZKOWA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: