Słownik PRÓBA TROMMERA co to znaczy.
Słownik PRÓBA TROMMERA. Co znaczy aldehydową (por. próba Tollensa), polegająca na dodaniu na.

Czy przydatne?

Definicja PRÓBA TROMMERA

Co to znaczy próba trommera: reakcja charakterystyczna związków zawierających grupę aldehydową (por. próba Tollensa), polegająca na dodaniu na przykład badanego monosacharydu do zalkalizowanego roztworu CuSO4, zawierającego wytrącony osad wodorotlenku Cu(OH)2 i ogrzaniu go. Następuje zredukowanie miedzi(II) do miedzi(I): RCHO + 2Cu(OH)2 RCOOH + Cu2O↓ + 2H2O, Cu2O wytrąca się w formie ceglastego osadu

Definicja PARACELSUS:
Co to jest Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); niem. przyrodoznawca, doktor i filozof uważany za twórcę jatrochemii (poglądu, iż gł. zadaniem chemii jest preparowanie leków i wyjaśnianie próba trommera.
Definicja PRAWA GAZU DOSKONAŁEGO:
Co to jest opisujących zachowanie się gazu doskonałego; do p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej gazów, ↑ równanie Clapeyrona i wynikające z niego: ↑ prawo Boyle´a-Mariette´a, ↑ prawo Gay próba trommera.
Definicja PRZEMIANA ADIABATYCZNA:
Co to jest adiabatyczny - przemiana termodynamiczna przebiegająca bez zamiany masy i energii pomiędzy układem a otoczeniem na sposób ciepła z zastosowaniem ↑ osłony adiabatycznej. W trakcie p.a. gazu próba trommera.
Definicja PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE:
Co to jest wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne - na przykład ↑ promienie β próba trommera.

Czym jest PRÓBA TROMMERA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: