Słownik PROCES FCHERA TROPSCHA co to znaczy.
Słownik PROCES FISCHERA TROPSCHA. Co znaczy syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w.

Czy przydatne?

Definicja PROCES FISCHERA TROPSCHA

Co to znaczy proces fischera tropscha: mechanizm otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w rezultacie katalitycznego (związki żelaza i kobaltu) uwodornienia tlenu węgla(II), w temp. 200°C i pod ciśnieniem 2÷3MPa. Biegnie odpowiednio z ogólnym równaniem: nCO + (2n + 1)H2 CnH2n + 2 + nH2O. Mechanizm użytkowany na skalę przemysłową w okresie II wojny światowej; aktualnie rzadko używany, gdyż jest nieekonomiczny (prowadzi się prace zmierzające do obniżenia wydatków produkcji i poprawy parametrów technologicznych). P.F.-T. wykorzystuje się do syntezy wyższych kwasów karboksylowych

Definicja PEHAMETR:
Co to jest przyrząd wykorzystywany do wyznaczania odczynu roztworu, a więc pomiaru pH. To jest zazwyczaj woltomierz z ↑ elektrodą szklaną proces fischera tropscha.
Definicja POLI(METAKRYLAN METYLU):
Co to jest ↑ szkło organiczne proces fischera tropscha.
Definicja PRZEMIANA FAZOWA:
Co to jest mechanizm zmiany etapy, zazwyczaj wywołany zmianą temp. albo ciśnienia; do p.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja proces fischera tropscha.
Definicja POLIADDUKCJA:
Co to jest ↑ reakcja poliaddukcji proces fischera tropscha.

Czym jest PROCES FISCHERA TROPSCHA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: