Słownik PROCES FCHERA TROPSCHA co to znaczy.
Słownik PROCES FISCHERA TROPSCHA. Co znaczy syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w.

Czy przydatne?

Definicja PROCES FISCHERA TROPSCHA

Co to znaczy proces fischera tropscha: mechanizm otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w rezultacie katalitycznego (związki żelaza i kobaltu) uwodornienia tlenu węgla(II), w temp. 200°C i pod ciśnieniem 2÷3MPa. Biegnie odpowiednio z ogólnym równaniem: nCO + (2n + 1)H2 CnH2n + 2 + nH2O. Mechanizm użytkowany na skalę przemysłową w okresie II wojny światowej; aktualnie rzadko używany, gdyż jest nieekonomiczny (prowadzi się prace zmierzające do obniżenia wydatków produkcji i poprawy parametrów technologicznych). P.F.-T. wykorzystuje się do syntezy wyższych kwasów karboksylowych

Definicja PLAZMA:
Co to jest skupienia materii, zjonizowany gaz, składający się z w przybliżeniu równoważnej ilości elektronów i jąder atomowych pozbawionych otoczek elektronowych, powstający w uwarunkowaniach wysokiego proces fischera tropscha.
Definicja PONADTLENKI:
Co to jest zawierające ↑ anionorodnik ponadtlenkowy , charakterystyczne dla w najwyższym stopniu reaktywnych metali z gatunku litowców (↑ potasu, ↑ rubidu i ↑ cezu; ↑ litowce), pozyskiwane w rezultacie spalania proces fischera tropscha.
Definicja POLISTYREN, PS:
Co to jest termoplastyczne, palne tworzywo sztuczne, o dużej odporności chem. i dobrych właściwościach dielektrycznych i wąskim zakresie temp. stosowania. P. jest bezb., przezroczysty i kruchy. Użytkowany do proces fischera tropscha.
Definicja Pa:
Co to jest znak ↑ protaktynu proces fischera tropscha.

Czym jest PROCES FISCHERA TROPSCHA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: