Słownik PROCES FCHERA TROPSCHA co to znaczy.
Słownik PROCES FISCHERA TROPSCHA. Co znaczy syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w.

Czy przydatne?

Definicja PROCES FISCHERA TROPSCHA

Co to znaczy proces fischera tropscha: mechanizm otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w rezultacie katalitycznego (związki żelaza i kobaltu) uwodornienia tlenu węgla(II), w temp. 200°C i pod ciśnieniem 2÷3MPa. Biegnie odpowiednio z ogólnym równaniem: nCO + (2n + 1)H2 CnH2n + 2 + nH2O. Mechanizm użytkowany na skalę przemysłową w okresie II wojny światowej; aktualnie rzadko używany, gdyż jest nieekonomiczny (prowadzi się prace zmierzające do obniżenia wydatków produkcji i poprawy parametrów technologicznych). P.F.-T. wykorzystuje się do syntezy wyższych kwasów karboksylowych

Definicja POLIOKSYMETYLEN, POM:
Co to jest CH2-O-]n, wytwór polimeryzacji ↑ aldehydu mrówkowego o dobrych właściwościach mechanicznych. Użytkowany do wyrobu kształtek technicznych (koła zębate), narzędzi chirurgicznych i protez zębowych proces fischera tropscha co to jest.
Definicja Po:
Co to jest znak ↑ polonu proces fischera tropscha definicja.
Definicja PRAWO STAŁOŚCI SKŁADU:
Co to jest stałych sformułowane w 1799 r. poprzez J.L. Prousta, a doświadczalnie potwierdzone w 1865 r. poprzez J.S. Stasa. Jedno z fundamentalnych praw chemii (stechiometrii): relacja masowy (wagowy proces fischera tropscha co znaczy.
Definicja PARA NASYCONA:
Co to jest w stanie równowagi z cieczą; tzn. w takim, gdy liczba cząstek opuszczających ciecz równa się liczbie cząstek powracających w tym samym czasie do cieczy. Ciśnienie pary nasyconej nazywa się proces fischera tropscha słownik.

Czym jest PROCES FISCHERA TROPSCHA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: