Słownik PROMET co to znaczy.
Słownik PROMET. Co znaczy 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A.

Czy przydatne?

Definicja PROMET

Co to znaczy promet: znak Pm, (z łaciny Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D. Coryella i L.E. Glendaina. W przyrodzie występuje w ilościach śladowych; szacuje się, iż zawartość w skorupie ziemskiej może wynosić 10-19% masowych. Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 145Pm (τ1/2 = 17,7 lat). P. jest srebrzystobiały; t.t. 1040°C, t.w. 3000°C, gęstość 7,26g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów p. 4f56s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (jon Pm3+ w roztworach wodnych jest różowy). Promet jest niewiele zbadany ; tworzy tlenek Pm2O3, wodorotlenek Pm(OH)3 i sole: PmX3 X = F, Cl, Pm(NO3)3. Użytkowany jako źródło promieniowania β w przyrządach izotopowych. Czysty metal otrzymuje się poprzez redukcję PmF3 litem

Definicja POKRYCIA GALWANICZNE:
Co to jest nanoszone elektrolitycznie, w celach dekoracyjnych albo antykorozyjnych, na powierzchnię elementów przewodzących prąd elektryczny. Element pokrywany stanowi katodę elektrolizera, anoda jest wykonana promet.
Definicja POLI(TEREFTALAN ETYLENU):
Co to jest termoplastyczne tworzywo sztuczne, o idealnych właściwościach włóknotwórczych, dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej (ulega działaniu zasad i fenoli). Włókno (nazwa handlowa promet.
Definicja PRZEMIANA IZOCHORYCZNA:
Co to jest izochoryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której objętość układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i temp., dlatego dla gazu doskonałego przemianę izochoryczną promet.
Definicja PROCH CZARNY:
Co to jest materiał wybuchowy, spalający się bez wybuchu. W skład p.c. wchodzą w pierwszej kolejności węgiel drzewny (stąd nazwa), saletra potasowa i siarka. Wynaleziony w Chinach, a stamtąd przeniesiony do promet.

Czym jest PROMET znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: