Słownik PROMET co to znaczy.
Słownik PROMET. Co znaczy 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A.

Czy przydatne?

Definicja PROMET

Co to znaczy promet: znak Pm, (z łaciny Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D. Coryella i L.E. Glendaina. W przyrodzie występuje w ilościach śladowych; szacuje się, iż zawartość w skorupie ziemskiej może wynosić 10-19% masowych. Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 145Pm (τ1/2 = 17,7 lat). P. jest srebrzystobiały; t.t. 1040°C, t.w. 3000°C, gęstość 7,26g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów p. 4f56s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (jon Pm3+ w roztworach wodnych jest różowy). Promet jest niewiele zbadany ; tworzy tlenek Pm2O3, wodorotlenek Pm(OH)3 i sole: PmX3 X = F, Cl, Pm(NO3)3. Użytkowany jako źródło promieniowania β w przyrządach izotopowych. Czysty metal otrzymuje się poprzez redukcję PmF3 litem

Definicja PROSTAGLANDYNY:
Co to jest pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup hydroksylowych i karbonylowych w pierścieniu cyklopentanowym, albo promet.
Definicja PROCES FISCHERA TROPSCHA:
Co to jest otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w rezultacie katalitycznego (związki żelaza i kobaltu) uwodornienia tlenu węgla(II), w temp. 200°C i promet.
Definicja PODPOZIOM ENERGETYCZNY:
Co to jest ↑ podpowłoka elektronowa promet.
Definicja POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY:
Co to jest εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem standardowej elektrody wodorowej, której potencjał przyjęto za promet.

Czym jest PROMET znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: